Zmarł śp. ks. Adam Dzióba, proboszcz w Krasnem

12 września 2020 r., w wieku 54 lat, mając 29 lat kapłaństwa, zmarł śp. ks. kanonik dr Adam Dzióba, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krasnem.

Eksporta odbędzie się w środę, 16 września br. o godz. 18 do kościoła parafialnego w Krasnem. Przewodniczył będzie bp Jan Wątroba.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 17 września br. o godz. 15 w rodzinnej parafii Zmarłego pw. Matki Bożej Pocieszenia w Lipnicy k/Kolbuszowej (diecezja sandomierska). Przewodniczył będzie bp Edward Białogłowski.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie…

Ksiądz Kanonik dr Adam Dzióba, urodził się 28 stycznia 1966 r. w Lipnicy k/Kolbuszowej jako syn Bolesława i Anny Tęcza. Egzamin dojrzałości złożył w 1985 r. po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze przemyskiej z rąk biskupa Ignacego Tokarczuka w dniu 15 czerwca 1991 r.

Po święceniach pełnił następujące posługi:

01.07.1991 – 23.08.1994: wikariusz w parafii pw. św. Rocha w Rzeszowie

24.08.1994 – 23.08.1996: student na KUL

24.08.1996 – 23.08.1997: Diecezjalny Duszpasterz Rodzin i pracownik Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie

24.08.1997 – 23.08.2008: Diecezjalny Duszpasterz Rodzin i katecheta w parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Rzeszowie

24.08.2008 – 14.06.2010 – referent Wydziału Rodzinnego

Od 15 czerwca 2010 r. aż do śmierci był proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem.

Ks. Adam Dzióba w 2008 r. uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim stopień doktora z teologii pastoralnej. W 2007 r. za ofiarną posługę dla Kościoła i został odznaczony Expositorium Canonicale. Natomiast w roku 2017 otrzymał przywilej noszenia Rokiety i Mantoletu.

Udostępnij