Zmarł śp. ks. Władysław Jemioło, emerytowany proboszcz w Trzcianie k. Bochni

W dniu 23 listopada 2020 roku zmarł śp. Ks. Władysław Jemioło – emerytowany proboszcz parafii pod wezwaniem św. Małgorzaty w Trzcianie, emeryt w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie.

Msza święta w kościele parafialnym parafii pod wezwaniem św. Małgorzaty w Trzcianie w środę (25 listopada) o godz. 14.00.

Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Domatkowie w czwartek (26 listopada) o godz. 14.00, a następnie ciało śp. Księdza Władysława zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Ks. Władysław Jemioło urodził się 5 listopada 1931 roku w Brzezówce, jako syn Franciszka i Franciszki z domu Bernacka. Pochodził z parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kolbuszowej (obecnie w diecezji rzeszowskiej). Egzamin dojrzałości złożył w 1952 roku w Kolbuszowej. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali w dniu 23 czerwca 1957 roku, w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Padew Narodowa (od 10 lipca 1957 roku), Przeczyca (od 10 lipca 1961 roku) i Trzciana koło Bochni (od 1 sierpnia 1963 roku).

W dniu 1 kwietnia 1966 roku został mianowany wikariuszem ekonomem, a w dniu 24 stycznia 1969 roku proboszczem parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Śnietnicy. Z dniem 19 kwietnia 1991 roku otrzymał nominację na urząd proboszcza parafii pod wezwaniem św. Małgorzaty w Trzcianie koło Bochni. Urząd proboszcza parafii pod wezwaniem św. Małgorzaty w Trzcianie koło Bochni pełnił do 23 sierpnia 2002 roku, a następnie pozostał w tejże parafii w charakterze rezydenta.

Od 1 kwietnia 2016 roku mieszkał w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie. W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 8 lipca 1967 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium  Canonicale, a w dniu 21 grudnia 1979 roku diecezjalny przywilej Rokiety i Mantoletu.

Dobry Jezu a nasz Panie…

Za portalem Diec. Tarnowskiej

Udostępnij