Nowy kanonik Kapituły Katedralnej

W czwartek 18 listopada, we wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny – współpatronki Diecezji Rzeszowskiej, w Katedrze Rzeszowskiej o godz. 18.00 miała miejsce uroczysta Msza Święta, podczas której w poczet Kapituły Katedralnej włączony został ks. Michał Rurak.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Kapituły Katedralnej, przedstawiciel Kapituły Archikatedralnej w Przemyślu – ks. Mieczysław Rusin oraz kapłani posługujący w Katedrze Rzeszowskiej. Mszy Świętej przewodniczył ks. Krzysztof Gołąbek – proboszcz Katedry i prepozyt Kapituły Katedralnej, homilię zaś wygłosił ks. dr Krzysztof Golas.

Uroczystości rozpoczęły się od odczytania przez ks. Jana Szczupaka – dziekana Kapituły Katedralnej dekretu bpa Jana Wątroby o włączeniu ks. Michała Ruraka do grona kanoników oraz o ustanowieniu go Kanonikiem Penitencjarzem kościoła Katedralnego w Rzeszowie. Następnie prepozyt Kapituły poświęcił dystynktorium kanonickie i wprowadził nowego kanonika w urząd. Ten zaś w stroju chórowym zajął miejsce w katedralnych stallach. Nowy kanonik po homilii złożył wyznanie wiary związane z obejmowanie urzędu w kościele.

Tytuł kanonika przyznawany jest przez biskupa diecezji jako wyróżnienie za zaangażowanie kapłana w życie lokalnego Kościoła. Historycznie kanonicy byli księżmi stanowiącymi grupę skupioną wokół biskupa miejsca, których zadaniem było pomaganie mu w zarządzaniu lokalnym Kościołem. Obowiązani byli określoną regułą, czyli kanonem praw, stąd właśnie pochodzi nazwa kanonik.

Kapituła katedralna w Rzeszowie jest kolegium kapłanów diecezji rzeszowskiej, powołanym dnia 22 lutego 1993 r. przez Stolicę Apostolską, na wniosek biskupa rzeszowskiego Kazimierza Górnego.
Zadaniem Kapituły jest sprawowanie bardziej uroczystych czynności liturgicznych w kościele katedralnym, troska o rozwój instytucji duszpasterskich i wychowawczych w diecezji oraz pełnienie zadań zleconych jej przez prawo lub biskupa diecezjalnego. Przedstawiciel Kapituły może uczestniczyć w wizytacjach kanonicznych parafii dokonywanych przez księży biskupów. Kanonicy zajmują miejsca w stallach według ustalonej kolejności, zależnie od daty nominacji. Pierwsze miejsca w stallach są przeznaczone dla prepozyta (strona prawa, patrząc w stronę nawy) i dla dziekana (strona lewa).

Na czele Kapituły stoi prepozyt, który jest jej przewodniczącym. Obecnie funkcję tę pełni proboszcz Katedry ks. Krzysztof Gołąbek. Statuty Kapituły Katedralne w Rzeszowie wymieniają jeszcze pięć innych urzędów:

  • dziekan (ks. Jan Szczupak) – zastępca prepozyta, służy pomocą, zastępuje go w razie nieobecności, uzgadnia udział Kapituły w uroczystościach religijnych i patriotycznych,
  • scholastyk (ks. inf. Wiesław Szurek) – odpowiedzialny za archiwum, bibliotekę,
  • skarbnik (ks. Stanisław Potera) – odpowiedzialny za finanse kapituły,
  • penitencjarz (ks. Michał Rurak) – spowiednik w kościele katedralnym,
  • sekretarz (ks. Józef Kula).

Strój chórowy Rzeszowskiej Kapituły Katedralnej stanowi czarna sutanna z fioletowymi guzikami i obszywkami, rokieta, biret z fioletowym pomponem, mantolet koloru czarnego obszyty fioletowym sznurkiem, łańcuch z dystynktorium w kształcie krzyża, z podobizną św. Józefa Sebastiana Pelczara – patrona diecezji, oraz pierścień. Strój chórowy obowiązuje kanoników podczas uroczystości kościelnych, zwłaszcza z udziałem biskupa rzeszowskiego, na terenie diecezji rzeszowskiej. Odznaczenia kanonickie są dożywotnie.

Ks. Kanonikowi Michałowi Rurakowi serdecznie gratulujemy oraz życzymy wielu łask Bożych w posłudze w naszej Rzeszowskiej Katedrze dla dobra kościoła parafialnego i diecezjalnego.

Ks. Michał Rurak urodził się w 1957 r. w Kamieniu, szkołę podstawową ukończył w Cholewianej Górze. Swą naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Rudniku, a w 1976 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. 20 czerwca 1982 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Ignacego Tokarczuka.
Posługiwał w parafiach: Rymanów Zdrój (1982- 1985), Rzeszów – Matki Bożej Różańcowej (1985-1987), Przemyśl – Św. Benedykta, Cyryla i Metodego (1987-1989), Chmielnik (1989-1992). W 1992 r. został proboszczem w Cieklinie. Od 1993 r. posługuje w Katedrze.

tekst: ks. Julian Wybraniec

fot. Małgorzata Ryndak

Udostępnij