Nuncjusz Apostolski na odpuście w Dębowcu

„Czy w tym świecie, w którym mamy coraz częściej do czynienia z niemal powszechną bezdusznością jest miejsce na łzy?” – pytał abp Salvatore Pennacchio podczas głównych uroczystości odpustowych ku czci Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu.

W dębowieckim sanktuarium od 16 do 19 września 2021 r. odbywały się uroczystości odpustowe. Hasłem tegorocznych obchodów były słowa Maryi, które wypowiedziała podczas objawień w La Salette: „Ogłoście to całemu mojemu ludowi”. Wrześniowy odpust był również okazją do dziękczynienia za 175. rocznicę objawień Płaczącej Pani, a także za 25. rocznicę koronacji dębowieckiej figury Maryi.

W kolejne dni odpustowe w sanktuarium w Dębowcu na modlitwie gromadzili się wierni, którzy z różnymi intencjami otaczali cudowną figurę Matki Bożej Saletyńskiej. W czwartek (16.09.) odbyło się nabożeństwo z udziałem osób starszych i chorych, któremu przewodniczył bp Krzysztof Chudzio, biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej. W piątek (17.09.) centralnej Mszy św. przewodniczył ks. Grzegorz Zembroń MS, prowincjał polskiej prowincji Misjonarzy Saletynów. Wówczas spotkali się członkowie Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej, a także przyjaciele i dobroczyńcy sanktuarium. W sobotę (18.09) przed południem, Eucharystii przewodniczył bp Edward Białogłowski, który modlił się z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Zaś na wieczornym nabożeństwie połączonym z procesją światła z wiernymi spotkał się bp Jacek Kiciński CMF, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej.

Główne uroczystości odbyły się w niedzielę, 19 września 2021 r. podczas uroczystej Mszy św. o godz. 11:00. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.

Na początku Mszy św. kustosz sanktuarium, ks. Paweł Raczyński wraz z delegacją wiernych, powitał Nuncjusza Apostolskiego, a następnie wszystkich kapłanów, alumnów, siostry zakonne, parlamentarzystów, przedstawicieli władz lokalnych, poczty sztandarowe, delegacje z wieńcami żniwnymi i wszystkich zebranych na błoniach przy ołtarzu polowym, opodal Bazyliki Mniejszej w Dębowcu.

Homilię wygłosił abp Salvatore Pennacchio, który na początku wyraził radość, że może modlić się wraz z wiernymi w dębowieckim sanktuarium. W odniesieniu do słów św. Pawła: „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem”, stwierdził, że jest to również matczyna prośba Maryi, która wzywa do powrotu do Chrystusa.

Arcybiskup Pennacchio nawiązując do cudownej figury Maryi Saletyńskiej powiedział: „Nie jest mi łatwo – pewnie jak wielu z was – patrzeć na zapłakaną twarz Maryi. Nie ośmielam się nawet zapytać: Maryjo, Matko, czemu płaczesz, czemu gorzkie łzy lejesz?. Wiemy, jak wielu z naszych braci i sióstr żyje bez Boga; żyją, jakby Bóg nie istniał. Wielu zapomniało o przymierzu Boga z ludźmi, wielu zapomniało, że w Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą. Tak bardzo i dziś jest aktualne zaproszenie Maryi: Zbliżcie się! Nie lękajcie się! Ona, nasza czuła Matka, chce chwycić nas za rękę i poprowadzić do Syna, Jezusa Chrystusa”.

Dalej, wskazując na figurę Maryi Płaczącej, abp Pennacchio wezwał zebranych do zadawania sobie pytań o poczucie własnej grzeszności. „Co więcej, chcemy zadać sobie pytanie o obecność łez w naszych modlitwach. Czy ja jeszcze płaczę? Papież Franciszek powiedział kiedyś na widok osoby płaczącej: Nauczmy się płakać! Jeśli nie nauczycie się płakać, nie możecie być dobrymi chrześcijanami” – mówił nuncjusz.

Następnie przypomniał też, że często w Słowie Bożym możemy odnaleźć fragmenty mówiące o łzach. „Są to łzy żalu i skruchy, łzy przebłagania, pocieszenia, rozpaczy, ale też i łzy potępienia. W Psalmach widzimy, że łzy stają się chlebem w dzień i w nocy (por. Ps 42, 4), że Bóg zbiera łzy w swoim bukłaku (por. Ps 56, 8), bo o nich nie zapomina i są dla Niego cenne” – wskazywał abp Pennacchio.

Nuncjusz powołał się również na nauczanie Ojców Kościoła i powiedział, że oni „pozostawili nam świadectwo drogi łez. Droga łez, wybrukowana skruchą, cierpieniem, oczyszczeniem, prowadzi do tajemnicy Boga. Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem papieża Franciszka, który powiedział, że pewne rzeczywistości można zobaczyć tylko oczyma oczyszczonymi przez łzy”.

Abp Pennacchio podkreślił również, że „dzisiejszy świat wstydzi się łez. Mówi się czasem o patologii suchych oczu, bo wielu nie potrafi zapłakać, bo wielu gardzi łzami i je odrzuca, pozostawiając swoje serce twardym i nieczułym. A przecież nawet niewidomi potrafią płakać i pokazują nam, że oczy służą nie tylko do patrzenia. Czy w tym świecie, w którym mamy coraz częściej do czynienia z niemal powszechną bezdusznością jest miejsce na łzy?”.

Na zakończenie homilii abp Pennacchio modlił się do Matki Bożej Płaczącej: „Maryjo, daj mi dar łez, nawróć mnie i wyjednaj mi tę łaskę, bym Jezusa umiłował nade wszystko, a Ciebie pocieszał życiem świątobliwym, bym mógł kiedyś oglądać Cię w niebie”.

Na zakończenie Mszy św. ks. Grzegorz Zembroń MS, prowincjał polskiej prowincji Misjonarzy Saletynów, odczytał telegram przesłany przez Papieża Franciszka z okazji jubileuszu objawień maryjnych i rocznicy koronacji figury Matki Bożej. Podziękował również nuncjuszowi apostolskiemu za obecność, wygłoszoną homilię i błogosławieństwo, a także za pozdrowienia od Ojca Świętego, przekazane dla całej wspólnoty.

Słowa podziękowania dla tych, którzy brali udział w uroczystym odpuście, wypowiedział kustosz, ks. Paweł Raczyński MS, który zaprosił do odwiedzania sanktuarium w Dębowcu przez cały rok. Prosił również o modlitewne i materialne wsparcie na rzecz powstającej w dolnym kościele kaplicy wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Zwieńczeniem uroczystości była procesja z wieńcami żniwnymi po dróżkach w ogrodach sanktuaryjnych, która zakończyła się przed głównym wejściem do bazyliki. Tam, po odśpiewaniu modlitwy „Anioł Pański z La Salette”, abp Salvatore Pennacchio udzielił wszystkim błogosławieństwa.

W niedzielę w całym Kościele w Polsce przeżywano również dzień Środków Społecznego Przekazu. Z tej racji abp Salvatore Pennacchio udzielił błogosławieństwa dla dyrekcji, dziennikarzy, pracowników, a także dobroczyńców i słuchaczy diecezjalnej rozgłośni – Katolickiego Radia VIA. Nuncjusz apostolski przekazał również pamiątki od Ojca Świętego Franciszka.

Odpust wrześniowy w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu odbywał się w dniach od 16 do 19 września. Tegoroczne uroczystości przebiegały pod hasłem „Ogłoście to całemu mojemu ludowi”. Wrześniowy odpust był również okazją do dziękczynienia za 175. rocznicę objawień Płaczącej Pani z La Salette, a także za 25. rocznicę koronacji dębowieckiej figury Maryi. (jn)

Udostępnij