Ostatnie słowo należy do Boga. Bp Jan Wątroba na ADWENT 2021

Do podjęcia na nowo wspólnej wędrówki wiary, wzywa bp Jan Wątroba w liście skierowanym do diecezjan z okazji rozpoczęcia Adwentu i wejścia w nowy rok liturgiczny. Odczytywane we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji rzeszowskiej słowo Biskupa Rzeszowskiego jest od trzech lat inspirowane tematyką Eucharystii. W 2019 r. rozważanie dotyczyło znaczenia „tej wielkiej tajemnicy wiary”, zaś rok temu tematem był sens zgromadzenia liturgicznego. Tegoroczny list dotyczy misji, do której wezwani są uczestnicy Eucharystii.

Pierwsza, z czterech części listu pasterskiego bp. Jana Wątroby została zatytułowana „Chrystus nadzieją człowieka”. Biskup Rzeszowski odwołując się najpierw do fragmentu Ewangelii z pierwszej niedzieli Adwentu, podkreśla, że „Jezus rysuje obraz pełen napięcia”. „W tym tajemniczym opisie odkryć możemy coś z napięcia, którego doświadczamy w obecnym czasie. Pomimo rozwoju nauki i techniki, świat w którym żyjemy ciągle staje przed nami jako nieodkryty, momentami niebezpieczny, a często budzący w sercach bezradność i trwogę. Przekonały nas o tym kolejne fale pandemii, trwające konflikty i napięcia międzynarodowe, a także wysoka inflacja i odczuwalny wzrost cen. To wszystko sprawia, że zmagamy się dziś z trudnościami, których ducha w jakiś sposób oddaje ewangeliczny obraz” – pisze bp Wątroba. Zaznacza również, że ostatnie słowo „należy do Boga, którego chwała tym mocniej rozbłyśnie, im większe mroki niepewności spowijają naszą codzienność i nasze serca. Orędzie Ewangelii otwiera przed nami nową perspektywę życia: to perspektywa nadziei, dzięki której możemy z ufnością i odwagą oczekiwać przyjścia naszego Pana”.

W drugiej części „Liturgia źródłem nadziei”, bp Jan Wątroba przypomina, że „Nadzieja, która promieniuje z dzisiejszej Ewangelii zaprasza nas, aby w jej świetle pochylić się nad znaczeniem Eucharystii oraz misji, do której ona nas wzywa. Liturgia jest bowiem pełna nadziei”. „Gdy niepewność naszych czasów zamyka nas w obawach i nostalgii za tym, co minione, lub skupia na doraźnych potrzebach chwili, w Eucharystii Pan na nowo otwiera przed nami horyzont przyszłości! On pragnie obudzić w nas nadzieję, którą uśpiliśmy doświadczając kolejnych rozczarowań. Tymczasem z Jezusem nadzieja zawieść nie może! (por. Rz 5,5). Z Nim możemy otworzyć się na pomyślą przyszłość (por. Jr 33,14) wołając podczas liturgii: „Oczekujemy Twego przyjścia w chwale!”. Taka nadzieja to autentyczny znak wiary” – wyjaśnia Biskup Rzeszowski.

Trzecia część „Misyjna natura Eucharystii” jest przypomnieniem wspólnocie Kościoła lokalnego, że „Owocne uczestnictwo w Liturgii nie może pozostać prywatną sprawą człowieka. „Chrześcijańska misja rozpoczyna się, gdy na zakończenie Mszy świętej słyszymy słowa: Idźcie w pokoju Chrystusa!. Do tego wezwania nawiązuje hasło rozpoczynającego się roku duszpasterskiego. Iść w pokoju Chrystusa do świata nękanego niepokojem może tylko ten, kto w czasie celebracji podniósł głowę, nabrał ducha i nasycił się nadzieją Pana (por. Łk 21,28). Ten, kto zasmakował w Jego miłości, będzie chciał wyrazić ją w życiu. Dlatego nasza misja polega na tym, aby w codzienności wyrazić to, czego zakosztowaliśmy w celebracji” – pisze bp Wątroba.

Biskup Rzeszowski zachęca w liście pasterskim: „Drodzy Bracia i Siostry, modlę się, abyśmy wszyscy odkryli piękno tego chrześcijańskiego posłannictwa! Dziś tak wielu ludzi potrzebuje prawdziwych świadków nadziei. Myślę o osobach będących gdzieś na peryferiach wielkiego świata, które stały się ofiarą wirusa obojętności i kultury wykluczenia. Skutki pandemii i kryzysów, które ona spowodowała, dla wielu naszych braci i sióstr są dotkliwie odczuwalne zarówno na płaszczyźnie relacji rodzinnych i społecznych, jak i w sferze materialnej. Doświadczenie trwogi, obaw i bezradności często potęgowane jest dziś samotnością, na którą skazanych jest coraz więcej żyjących pośród nas osób”.

W ostatniej części „Misyjne postaw chrześcijan”, bp Wątroba przypomina, że misja rodząca się z Eucharystii jest zadaniem da wszystkich. W związku z tym zwraca uwagę na trzy postawy, które „rodząc się z uczestnictwa we Mszy świętej mogą czynić nasze życie i nasze relacje prawdziwie eucharystycznymi”.

Pierwszą postawą jest gotowość spotkania. „Aby się spotkać, musimy się zatrzymać, posłuchać, zostawić przez chwilę na boku swoje sprawy i otworzyć się na świat drugiego człowieka. Tak postępuje z nami Bóg na Eucharystii i do takiej postawy nas zaprasza” – pisze bp Jan.

Druga postawa to gościnność. „Otwarty dom i otwarte serca są pięknym świadectwem owocnego przeżywania Eucharystii, a zastawiony przed odwiedzającymi nas stół uobecnia w codzienności coś z tajemnicy chrześcijańskiego ołtarza” – wyjaśnia Biskup.

Trzecią postawą jest pogoda ducha. „Uśmiech i poczucie humoru są jak małe promyki życzliwości, którymi możemy obdarować nieznane nam nawet osoby, wlewając nadzieje w ich zmartwione, zatroskane czy zagubione serca. Posłani w pokoju Chrystusa nie obawiajmy się obdarowywać innych darem uśmiechu. Niech nasze pogodne twarze odbijają oblicze Ojca (por. Ps 67,2), które On zwraca ku nam podczas Mszy świętej” – zachęca bp Wątroba.

Bp Jan Wątroba list pasterski na adwent zakończył słowami: „Niech rozpoczynający się rok duszpasterski pozwoli nam zasmakować radości dzielenia się Ewangelią, a Maryja, Matka Nadziei, niech otacza nas swoją opieką”.

Przez kolejne dni Adwentu, w ramach cyklu “Ostatnie słowo należy do Boga”, na diecezjalnym profilu Fb będą publikowane fragmenty listu pasterskiego Biskupa Rzeszowskiego. (jn)

Udostępnij