Otwarcie nowego ośrodka dla seniorów w Rzeszowie

W piątek (28.01.) bp Jan Wątroba poświęcił Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów w Rzeszowie. Obiekt powstał z inicjatywy diecezjalnej Caritas i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Żyjemy w społeczeństwie, w którym jest coraz więcej osób starszych. Caritas diecezji rzeszowskiej oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży dostrzegają te procesy i podejmują działania skierowane do tych osób. Jednym z nich jest Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów utworzony w Rzeszowie. Obiekt znajduje się w budynku, w którym mieści się siedziba Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Innowacyjność tego dzieła polega na współdziałaniu seniorów oraz młodzieży, a także na utworzeniu go w ramach współpracy Caritas diecezji rzeszowskiej jako lidera projektu z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży jako partnerem. Dzięki tej współpracy udało się pozyskać środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, które złączone z wkładem własnym Caritas i KSM-u umożliwiły gruntowny remont i dostosowanie budynku na potrzeby seniorów.

28 stycznia 2022 r. odbyło się uroczyste poświęcenie Dziennego Domu Pomocy, którego dokonał Biskup Rzeszowski Jan Wątroba. Wzięli w nim udział m. in.: Ewa Leniart (Wojewoda Podkarpacki), Stanisław Kruczek (członek Zarządu Województwa Podkarpackiego), w imieniu Prezydenta Rzeszowa Konrada FijołkaIrena Marszałek (dyrektor MOPS-u), Tomasz Czop (dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie), Jerzy Jęczmienionka (dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie), Maciej Szymański (dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie), Grażyna Żuchowska (wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie), ks. Wiesław Rafacz (proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Rzeszowie), s. Agata Jakieła (sekretarz rzeszowskiej Caritas), s. Agnieszka Bąk (dyrektor Przedszkola Sióstr Służebniczek).

Dyrektor obiektu, ks. Tomasz Ryczek przedstawił historię remontu i utworzenia nowej placówki, zaś dyrektor Caritas, ks. Piotr Potyrała podziękował wszystkim zaangażowanym w jego powstanie. Po modlitwie i błogosławieństwie delegacja seniorów podziękowała Pasterzowi diecezji rzeszowskiej oraz odpowiedzialnym za nowy Dom.

Z Dziennego Domu Pomocy w Rzeszowie korzysta  25 seniorów, którzy mają zapewniony dowóz, wyżywienie oraz zajęcia aktywizujące i usprawniające pod opieką wykwalifikowanej kadry.

Jakub Szymański

Fot. Caritas Rzeszów

Udostępnij