Glinik

Glinik

Udostępnij

Historia parafii

Parafia Glinik powstała z duszpasterskiej troski kapłanów parafii Łączki Kucharskie (ks. Stanisława Pękali a zwłaszcza ks. prałata Józefa Toporka) oraz wiary Ludu Bożego tej ziemi. Katechizacja i nabożeństwa dla chorych w prywatnych domach przy znacznych odległościach gromadziły także wielu zdrowych. Miała powstać kaplica z salą katechetyczną, na którą to próbowano gromadzić materiały. Trudności z uzyskaniem pozwolenia na budową w okresie po II wojnie światowej przesunęły początek budowy na 1982 r.
Dla przesądzenia sprawy budowy i mobilizacji wiernych Glinika bp Jerzy Ablewicz, Ordynariusz Tarnowski, erygował parafię dnia 23.VII.1982 r. Patronem parafii jest Św. Maksymilian Kolbe. Nagląca potrzeba budowy zmusiła do wykorzystania pozwolenia i planów na kaplicą dojazdową. Po ich niezbędnej adaptacji przystąpiono do budowy w 1983 r. Kościół stanął na parceli Marii i Stanisława Tokarz z domu Bujak oraz parceli Stanisława i Marii Mytych. Projekt kościoła opracowała architekt Danuta Chałupska. Wystrój wnętrza zaprojektował i wykonał Lucjan Kania.
Kamień węgielny poświecony przez Ojca Św. Jana Pawła II w Krakowie wmurował bp Józef Gucwa z Tarnowa dnia 11.05.1985 r. Urządzony cmentarz parafialny na działce zakupionej od państwa Jeziorów poświecił bp Edward Białogłowski. Poświecenia kościoła dokonał bp Kazimierz Górny, ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej dnia 11.08.1996 r.

Mapa