Góra Ropczycka

Góra Ropczycka

Udostępnij

Historia parafii

Parafia powstała przed 1385 r. Do rozbiorów nosiła nazwę Góra Królewska (Góra Regalis). Do 1923 r. obejmowała cały teren wsi Góra Ropczycka, Zagorzyce, Szkodna i Gnojnica. Już przed 1595 r. istniała szkoła parafialna, która zakończyła działalność w pierwszej połowie XVIII w. W 1923 r. bp Leon Wałęga, Biskup Tarnowski, wydzielił część Zagorzyc, część Gnojnicy i Szkodną i utworzył ekspozyturę w Zagorzycach, następnie w 1927 r. erygował tam samoistną parafię. Obecny kościół parafialny p.w. św. Jakuba Starszego Apostoła jest czwartą świątynią w parafii. Poprzednie 3 kościoły drewniane: pierwszy wymieniony w „Liber beneficiorum” Jana Długosza istniał do ok. 1660 r. i uległ zniszczeniu. Następny zbudowany w 1683 r., rozebrany z powodu bardzo złego stanu technicznego w 1931 r. Trzeci tymczasowy barak drewniany, zbudowany w 1931 r. sprzedany do parafii Niedźwiada w 1951 r. Obecny kościół parafialny zbudowany w latach 1949 – 1951, konsekrowany został przez bpa Karola Pękalę 20.06.1954 r. Wzniesiony w stylu współczesnym z reminiscencjami barokowymi, z kamienia i cegły, otynkowany, kryty dachówką, jednonawowy. Nad nawą duża wieżyczka z sygnaturką, wieloboczna z oryginalną latarnią. Wewnątrz polichromia figuralna 1965 – 1966. Ołtarz główny kamienny, z tabernakulum rokokowym z drugiej połowy XVIII w. Dwa ołtarze boczne rokokowe, z elementami wcześniejszymi, drewniane. Chrzcielnica kamienna z herbem Potockich z przełomu XVII/XVIII w. z pokrywą rzeźbioną z 1952 r. Obok kościoła dzwonnica wolnostojąca w kształcie arkady, zwieńczonej trójkątnie, w niej 2 dzwony z 1949 r.
W parafii są także dwie kaplice dojazdowe. W Zagorzycach Dolnych kaplica pod wezwaniem Niepokalanego Serca NMP została wybudowana w 1939 r. jako kaplica zakonna. W Gnojnicy Dolnej wybudowano kaplicę p. w. św. Wojciecha, która jest użytkowana od 1991 r. Przebudowana została w latach 1995 – 1997 i poświęcona przez bpa Kazimierza Górnego, 25.09.1997 r. Dnia 24.10.2004 r. Ks. Bp Kazimeirz Górny dokonał poświęcenia nowej kaplicy cmentarnej na cmentarzu parafialnym w Górze Ropczyckiej. Dnia 27.08.2006 r. parafia została podzielona i miejscowość Zagorzyce Dolne została włączona do nowej parafii.

Mapa