Grodzisko k. Strzyzowa

Grodzisko k. Strzyzowa

Udostępnij

Historia parafii

Historia budowy pierwszego kościoła w Grodzisku sięga 1928 r., kiedy to podjęto starania o erygowanie parafii. Budowę kościoła zakończono w 1934 r. Z polecenia Biskupa Ordynariusza kościółek pod wezwaniem św. Stanisława Kostki i św. Andrzeja Boboli poświęcił ks. W. Szawan, proboszcz z Dobrzechowa. Parafię erygowano w 1934 r. Powstała z podziału parafii Dobrzechów. Kościółek po „modernizacji” (przecięciu od dachu po fundamenty, rozsunięciu i wbudowaniu dwóch kaplic) służył parafii dwadzieścia pięć lat.
Prace przy budowie obecnej świątyni, według projektu architekta Wawrzyńca Dajczaka z Jarosławia, rozpoczęto 12.05.1956 r. Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał bp Franciszek Barda, Biskup Przemyski, w dniu 07.10.1956 r. Budowa ścian i dachu trwała do 1958 r. Prace wykończeniowe (elewacja, sklepienia, witraże autorstwa inż. Tomasza Cubera z Głogówka) trwały do 08.11.1959 r. Poświęcenia kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny dokonał bp Stanisław Jakiel w dniu 13.11.1959 r. Następne lata to drobniejsze uzupełnienia wystroju świątyni i budowa ołtarza głównego, którego autorem jest Władysław Kut z Nawsia. Zakupiono także organy, które wykonał Józef Cynar z Wrocławia i pomalowano świątynię. Autorem polichromii jest Stanisław Jakubczyk z Krakowa. W dniu 13.11.1976 r. bp Ignacy Tokarczuk, Biskup Przemyski, dokonał aktu konsekracji kościoła, poświęcenia polichromii i nowej plebanii.

Mapa