Hermanowa

Hermanowa

Udostępnij

Historia parafii

Parafia została wydzielona z parafii Tyczyn. Budowa kościoła rozpoczęła się 04.05.1983 r. według projektu inż. Andrzeja Smoczyńskiego i inż. Władysława Jagiełły. Realizacją budowy kościoła i plebanii kierował wikariusz z Tyczyna, ks. Stanisław Tarnawski, wraz z Komitetem Budowy Kościoła. Kościół i plebania były wznoszone bez zezwolenia władz administracyjnych. 09.12.1984 r. bp Ignacy Tokarczuk poświęcił kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej i św. Maksymiliana Kolbego. Plebanię ukończono w maju 1985 r.
Dekretem z 27.06.1985 r. bp Ignacy Tokarczuk erygował parafię w Hermanowej a proboszczem mianował ks. Stanisława Tarnawskiego.
Budowa kościoła i plebanii została zalegalizowana przez władze administracyjne w 1986 r. Jako wotum dziękczynne w X rocznicę powstania parafii, została wybudowana w lesie, w Studziance, kaplica Matki Bożej, którą poświęcił 25.06.1995 r. bp Kazimierz Górny, Biskup Rzeszowski.

Mapa