Jaszczew

Jaszczew

Udostępnij

Historia parafii

Wieś Jaszczew (pierwotna nazwa Jaźwcza – zapis z 1446 r. – później Jaszczwia – notatki z 1536 r.) wchodziła w skład parafii Szebnie. W Jaszczwi zaczęto odprawiać Msze św. systematycznie w każdą niedzielę, święta i pierwsze piątki miesiąca od 1974 r. w wydzierżawionej połowie domu, który równocześnie służył jako punkt katechetyczny. W 1978 r. zakupiono ten dom i adoptowano połowę na kaplicę i połowę na salę katechetyczną. W 1981 r. dokonano ponownej przebudowy i adaptacji z myślą o utworzeniu nowej parafii. Bp Ignacy Tokarczuk dekretem z dnia 21.06.1982 r. erygował samodzielny ośrodek duszpasterski – „Duszpasterstwo Rzymsko – Katolickie w Jaszczwi p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego”. Rozpoczęły się starania o zezwolenie na budowę świątyni i cmentarza. Urząd ds. Wyznań nie uznawał nowych parafii i żadnych nowych ośrodków duszpasterskich, dlatego można było starać się o zezwolenie na budowę kaplicy dojazdowej, a nie kościoła (kaplica ma ograniczony metraż użytkowy). Projekt kaplicy – kościoła wykonał architekt krośnieński Mieczysław Krukierek. Wydział ds. Wyznań wydał zezwolenie na utworzenie parafii w Jaszczwi dopiero 26.10.1983 r. Niezwłocznie erygowano parafię. Cmentarz wraz z kaplicą cmentarną p.w. Wszystkich Świętych poświęcił bp Ignacy Tokarczuk 29.09.1985 r., a kamień węgielny świątyni w dniu 13.09.1986 r. Pierwszą Mszę św. odprawiono w nowej świątyni 07.09.1991 r. na rozpoczęcie drugich misji parafialnych, które zakończyły się poświęceniem świątyni 14.09.1991 r. również przez bpa Ignacego Tokarczuka.

Mapa