Kamionka

Kamionka

Udostępnij

Historia parafii

Nazwa Kamionki prawdopodobnie pochodzi od kamieni, które były tu wydobywane pod budowę ważnych obiektów, między innymi kościoła w Sędziszowie Młp. Notowana jest już w 1615 r. Prawie 4 wieki mieszkańcy Kamionki wędrowali 9-10 km na nabożeństwa do kościoła macierzystego w Czarnej. Od lat noszono się jednak z zamiarem budowy własnej kaplicy. Plany przerwała wojna w 1939 r. Mieszkańcy Kamionki, zmuszeni byli opuścić wieś na około 4 lata. Po zakończeniu wojny budowa kościoła nie była możliwa. Po usunięciu nauki religii ze szkół w 1960 r. zaistniała potrzeba zorganizowania lokalu na cele katechetyczne. Czasowo uczono w domach prywatnych. Dopiero w 1974 r. mieszkańcy wioski odkupili opuszczony dom i tam utworzono stały punkt katechetyczny, który przystosowano do nauczania religii oraz odprawiania Mszy św. W Wielką Środę 1975 r. odprawiono pierwszą Mszę św. Ks. Augustyn Podraza, ówczesny proboszcz z Czarnej gorliwie zajął się tworzeniem filii duszpasterskiej w Kamionce. Od 08.12.1975 r. rozpoczęto systematyczne odprawianie Mszy św. W dniu 19.05.1982 r. ks. Władysław Zima wystąpił do władz kościelnych i państwowych o zezwolenie na budowę nowej kaplicy w Kamionce, kóre wydano dnia 25.04.1985 r. W tym roku poświęcono krzyż oraz plac pod budowę nowej świątyni, przez co uczczono Jubileusz Odkupienia. Papież Jan Paweł II na Błoniach Krakowskich poświęcił kamień węgielny pod kościół w Kamionce. 10.07.1985 r. została utworzona nowa parafia przez bpa Jerzego Ablewicza, Biskupa Tarnowskiego, pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Św. Kamionka została wyłączona z parafii Czarna Sędziszowska. Nowa parafia objęła zasięgiem Kamionkę w jej granicach administracyjnych. Przyłączono także część wsi Ruda i część Wsi Żdżary. Budowniczym kościoła i pierwszym proboszczem był ks. Władysław Skoczeń.

Mapa