Kielnarowa

Kielnarowa

Udostępnij

Historia parafii

Parafia Kielnarowa została utworzona 22.11.1997 r. dekretem bpa Kazimierza Górnego, Biskupa Rzeszowskiego, na bazie utworzonego w 1992 r. Rektoratu w Kielnarowej. Kościół w Kielnarowej powstały w 1987 r., został poświęcony przez bpa Ignacego Tokarczuka z Przemyśla jako kościół filialny parafii w Tyczynie. Ponieważ odległość od kościoła parafialnego wynosiła ok. 3 km., dlatego zaistniała potrzeba budowy kościoła wraz z salą katechetyczną w Kielnarowej. Do parafii należy część wsi Kielnarowa wydzielona z parafii tyczyńskiej i cześć wsi Kielnarowa – Obszary, wydzielona z parafii w Chmielniku Rzeszowskim. Rektorem był ks.Stanisław Krauz, zaś pierwszym proboszczem ks. Stanisław Zimny. Od 2002 r. proboswzczem jest Ks. Sławomir Balawender, który podjął budowę plebanii.

Mapa