Kupno

Kupno

Udostępnij

Historia parafii

Placówka duszpasterska w Kupnie jako ekspozytura niezależna od parafii Kolbuszowa powstała w 1919 r., dzięki staraniom ks. Teofila Stawarza, wikariusza z Kolbuszowej. Parafię erygował 10.05.1925 r. bp Leon Wałęga.
Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela wybudowany został w latach 1914-1920, w stylu nadwiślańsko – neogotyckim. Wewnątrz znajduje się neoromański, kamienny ołtarz z figurą św. Jana Chrzciciela z 1925 r. wykonany przez Tadeusza Janika z Rzeszowa.
Pierwszym proboszczem był ks. Jakub Stosur (1925-26), który dokończył budowę kościoła i wybudował plebanię. Kolejnym proboszczem był ks. Michał Grzyb, który zmarł w 1941 r. w wyniku pobicia przez okupantów niemieckich za ukrycie dzwonu.
W latach 1962-63 Wacław Taranczewski wykonał polichromię wnętrza świątyni figuralną i ornamentalną. W tym czasie wykonano także dwa ołtarze boczne według projektu Bogdana i Anatola Drwalów.
Od 1990 r. parafia pod kierunkiem ks. Kazimierza Osaka podjęła liczne prace konserwatorskie przy kościele, budynkach parafialnych oraz otoczeniu. W 1992 r. odnowiono elewacje kościoła, a w roku następnym odmalowane zostało wnętrze świątyni, zaś w 1994 r. na dzwonnicy zawieszono trzy nowe dzwony. W dniu 31.07. 1994 r. do parafii przybyły Siostry Szkolne de Notre Dame. Podjęły one pracę w utworzonym 15.09.1994 r. Przedszkolu Parafialnym. W 1998 r. w Porębach Kupieńskich przystosowano kaplicę do odprawiania nabożeństw i Biskup Ordynariusz Kazimierz Górny 18.03. 1998 r. nadał jej tytuł Miłosierdzia Bożego. Od tego czasu jest tam odprawiana Msza Święta. W tym też roku, w kościele parafialnym pojawiły się oryginalne witraże tematycznie związane z postacią św. Jana Chrzciciela projektu O. Piotra Cholewki, benedyktyna z opactwa Wisques we Francji, a wykonała je firma „ Inco – Veritas” z Wrocławia. W 2010 r. Pan Marek Hałdaś wykonał nowe ołtarze boczne w stylu nawiązujące do wystroju i architektury świątyni.
Od 01.08.1998r. rozpoczął działalność Dom Kultury Chrześcijańskiej, który służy potrzebom parafii, szczególnie młodzieży. Do 2015 r. był także domem rekolekcyjnym ( 55 miejsc).

Mapa