Łęki Strzyżowskie

Łęki  Strzyżowskie

Udostępnij

Historia parafii

Parafia rzymskokatolicka w Łękach Strzyżowskich erygowana została w 1397 roku. Dotychczasowa świątynia pw. św. Marcina 3 maja 1800 roku w pożarze uległa zniszczeniu. Na miejscu spalonego kościoła parafialnego ks. Proboszcz Maksymilian Skarbek w kapliczce pod ogrodem dworskim urządził tymczasowe miejsce odprawiania nabożeństw. Jednak z braku środków parafia przestała istnieć. W 1802 roku została przyłączona do Łączek Jagiellońskich. Jednak w Łękach w dalszym ciągu istniała kaplica drewniana Podwyższenia Krzyża Świętego ze starą Pietą – Matki Bożej Bolesnej, w której odprawiano nabożeństwa. Ks. Proboszcz Józef Krupiński ze względu na zły stan konstrukcji był zmuszony do rozebrania tejże kapliczki w 1900 roku. Rzeźbę zaś przeniósł do kościoła parafialnego w Łączkach. Kapliczkę odbudowano i w 24 X 1901 roku na nowo poświęcono.
Kaplica w Łękach od zakończenia II wojny światowej do 1968 roku pozostawała nieczynna. Ks. Proboszcz Władysław Bialik rozpoczął starania o rozbudowę kaplicy. 29 lipca 1978 r. uzyskano zezwolenie na rozbudowę. 20 września Kuria Diecezjalna w Przemyślu wyraziła zgodę na rozbudowę kaplicy. Została ona poświęcona w listopadzie 1980 roku. 14 czerwca 1983 roku bp przemyski Ignacy Tokarczuk erygował parafię pw. Podwyższenia Świętego Krzyża.
Obok kościoła wybudowano dom parafialny, który został oddany do użytku w 1991 roku. Świątynię wybudowano także w miejscowości Przybówka pw. św. Kazimierza Królewicza, którą poświęcił biskup Kazimierz Górny, ordynariusz rzeszowski 25.10.1992 roku. Granice parafii zostały zmienione dekretem biskupa diecezjalnego 26.08.2000 roku. Przybówka została samodzielną parafią. Miejscowości Rzepnik i Pietrusza Wola zostały oddzielone od parafii Łączki Jagiellońskie i włączone do Łęk Strzyżowskich.

W Rzepniku w r. 1912 dawną cerkiew drewnianą zastąpiła murowana z czerwonej cegły. Usytuowana została na wzniesieniu na starym cmentarzu. Fasada cerkwi odznaczała się dość bogatą kompozycją architektoniczną i dekoracyjną – pilastry, gzymsy i frezy. Założona na planie krzyża greckiego, orientowana, zwrócona sanktuarium ku wschodowi, zwieńczona kopułą – hełmem, pokryta blachą nad przecięciem ramion krzyża. Wokół kopuły 4 małe wieżyczki z hełmami. Okna półkoliste.
Cerkiew jest jednonawowa, dwukondygnacyjna, trójdzielna, bez filarów z poprzecznymi nawami. Po wojnie w 1945 r. ludność ruska opuściła parafię rzepnicką. Została przeniesiona według brzmienia urzędowego „ewakuowana” na teren byłe Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Cerkiew św. Paraksewy stała się filialnym kościołem rzymskokatolickim w parafii Łączki Jagiellońskie. Zabudowania plebańskie zostały rozebrane. Z dniem 1 lipca 2000 r. nastąpiła zmiana granic parafii Łączki Jagiellońskie dekretem Biskupa Rzeszowskiego Ks. Kazimierza Górnego. Kościół filialny w Rzepniku wraz z miejscowościami Rzepnik i Pietrusza Wola został włączony do parafii rzymskokatolickiej w Łękach Strzyżowskich.

Mapa