Nowa Wieś k. Rzeszowa

Nowa Wieś k. Rzeszowa

Udostępnij

Historia parafii

Nowa Wieś, niewielka wioska koło Rzeszowa należała do trzech parafii: Zaczernie, Trzebownisko, Jasionka. Granicą tego podziału był rzeka Czarna. Inicjatywa budowy kościoła parafialnego wyszła od samych mieszkańców z inicjatywy Eugeniusza Bukały. W 1985 r. znaleziono działkę budowlaną w pobliżu szkoły u Salomei Kloc, która działkę tę ofiarowała. Po otrzymaniu zgody Kurii Biskupiej w Przemyślu powołano Komitet Budowy Kościoła i wszczęto starania o pozwolenie na budowę w urzędach. Budowę rozpoczęli mieszkańcy 160 domów z Nowej Wsi Zaczerskiej. Na czas budowy postawiono małą kapliczkę drewnianą, gdzie w dniu 14.09.1986 r. została odprawiona pierwsza Msza św. i dokonano poświęcenia placu. Uroczystości przewodniczył ks. prałat Józef Mucha z Niechobrza. W 1986 r. uzyskano pozwolenie na budowę kościoła z Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Kościół zaprojektował arch. inż. R. Orlewski i inż. konstruktor Wł. Jagiełło, zaś kierownikiem budowy był inż. Wrona. 13.05.1986 r. rozpoczęto budowę. Prace prowadził ks. St. Oleszkiewicz, proboszcz z Zaczernia. Kiedy przeszedł na emeryturę, jego dzieło kontynuował ks. prałat Władysław Janowski. Dnia 01.07.1988 r. bp Ignacy Tokarczuk, Biskup Przemyski, erygował parafię Nowa Wieś Zaczerska, zaś 03.07.1988 r. nową parafię objął Ks. Kazimierz Żak, pierwszy proboszcz. 25.12.1988 r. odbyła się pierwsza pasterka w nowym kościele, zaś 16.04.1989 r. odbyła się pierwsza wizytacja kanoniczna parafii. 26.11.1989 r. utworzono cmentarz parafialny. 18.01.1990 r. przeprowadzono reformę granic parafii przyłączając części wioski należące do parafii w Trzebownisku i w Jasionce. 12.05.1991 r. kościół został konsekrowany przez bpa Ignacego Tokarczuka. W ołtarzu umieszczono relikwie Św. Stanisława Bpa i św. Jana Bosko. 07.06.1992 r. bp Edward Białogłowski poświęcił dzwony. W latach 1992 – 1999 wykonano ogrodzenie kościoła, uporządkowano obejście, wybudowano kaplicę przedpogrzebową oraz rozbudowano plebanię.

Mapa