Osiek Jasielski

Osiek Jasielski

Udostępnij

Historia parafii

Miejscowość Osiek Jasielski istniała już w 1. poł. XIV w. W roku 1363r. Kazimierz Wielki przejął ją na własność, a dziedzicom tejże miejscowości przekazał w zamian wieś Kłopotnicę. Następnie król lokował Osiek jako miasto i wzniósł obok niego zamek. W XVII w. rozpoczął się upadek miasteczka, a w latach 1608-1675 uważano go za wieś. Miejscowość stanowiła własność królewską i była siedzibą starostwa niegrodowego. W 1777r. przeszła w ręce Ksawerego Branickiego. W XIX w. należała m.in. do Grabińskich, Gawrońskich, Sanguszków, Gaszyńskich i Janiszewskich. Ostatecznie Osiek utracił prawa miejskie po I wojnie światowej.
Parafia w Osieku powstała w roku 1365 wraz z lokacją miasta. Po raz pierwszy wzmiankuje ją ks. Jan Długosz w „Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis” (2. poł. XV w.). Od średniowiecza okręg parafialny obejmuje Osiek i Świerchową. Drewniany kościół parafialny wzniesiono w XV w., prawdopodobnie w 1419r. Pierwotnie nosił wezwanie św. Krzyża. Przed 1640r. został gruntownie przebudowany. W tymże roku konsekrował go bp pomocniczy diecezji krakowskiej Tomasz Oborski. W 2. połowie XVIII w. w świątyni umieszczono łaskami słynący obraz Pana Jezusa Przemienionego pochodzący ze skasowanego przez Austriaków kościoła klasztornego dominikanów w Nowym Żmigrodzie. Pod wpływem tego faktu, od 1. poł. XIX w., kościół nosi wezwanie Przemienienia Pańskiego. Jest to świątynia trzynawowa z dobudowaną od północy kruchtą, posiada wieżę konstrukcji słupowej z izbicą. Wyposażenie wnętrza jest utrzymane w stylu barokowym. Na uwagę zasługuje kamienna późnogotycka chrzcielnica z XVI w. W czasach staropolskich kościół stanowił lokalne sanktuarium maryjne. Odbierał w nim cześć obraz MB Śnieżnej. Nowy murowany kościół parafialny, również pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, wzniesiono w latach 1989-2000, dzięki staraniom ks. Stanisława Rębisza. Świątynię konsekrował 06.08.2000r. bp rzeszowski Kazimierz Górny. Umieszczono w nim łaskami słynący obraz Pana Jezusa Przemienionego, odnowiony w latach 2014-2015 z inicjatywy proboszcza osieckiego ks. Jana Reczka. Obraz poświęcił bp rzeszowski Jan Wątroba 02.08.2015r. podczas jubileuszu 650-lecia parafii. W czasach staropolskich w Osieku istniała szkoła parafialna wzmiankowana po raz pierwszy w 1513r., a 15.10.1843r. proboszcz osiecki ks. Marcin Siarkiewicz założył Bractwo Przemienienia Pańskiego, mimo zakazu zaborczych władz austriackich.

Mapa