Osobnica

Osobnica

Udostępnij

Historia parafii

Wieś Osobnica pochodzi z XIV w. (1348 r.). Została założona przez króla Kazimierza Wielkiego na prawie magdeburskim. Przypuszczalnie pierwszy kościółek drewniany z kapłanem powstał około 1350 r. Z powodu obrywania się brzegów rzeki Bednarki został przeniesiony w inne miejsce powiększony i konsekrowany w 1512 r. Przetrwał do 1906 r. a dziś na tym miejscu stoi kaplica obok szkoły. Kościół obecny, murowany, zbudowany z inicjatywy ks. Jana Kłosa według planu architekta Teodora Talowskiego w stylu neogotyckim, nadwiślańskim, w latach 1904 – 1906 i konsekrowany 7 lipca 1906 r. przez bpa Karola Józefa Fischera sufragana z Przemyśla. Pierwsze malowanie kościoła było w latach 1927-28 przez artystę malarza Juliana Krupskiego ze Lwowa. Drugiego malowania i odnowienia pierwotnych obrazów biblijnych na ścianach wewnętrznych kościoła z nową ornamentyką sufitu i filarów, dokonał w latach 1979-1980 malarz Zygmunt Wiglusz z Krakowa.

Mapa