Pagorzyna

Pagorzyna

Udostępnij

Historia parafii

Tereny wsi Pagorzyny należały do parafii Lipinki. W 1767 r. Pagorzyna istnieje ale jako folwark, nie wieś. Wieś powstała na przełomie XVIII i XIX stulecia przez rozparcelowanie gruntów folwarcznych między chłopów. Myśl budowy kościoła wielokrotnie powstawała po r. 1945, ale nigdy nie została zrealizowana. Pierwszą datą jednoczącą wspólnotę jest budowa w 1978 r. kaplicy w sąsiedniej wiosce w Pagórku. Wspólna Msza św. jednoczyła wiernych i po przemianach politycznych w naszej Ojczyźnie w 1989 r. powstała myśl wybudowania kościoła poparta przez władze samorządowe. Społeczny Komitet Budowy Kościoła powstał 10.02.1991 r. W sierpniu 1992 r. decyzją bpa Kazimierza Górnego, Ordynariusza Rzeszowskiego, został powołany rektorat, który w 1995 r. stał się parafią. W skład rektoratu a potem parafii weszła wieś Pagorzyna, część wsi Bednarskie, część wsi Lipinki, wydzielone z parafii Lipinki; wieś Pagórek, wydzielona z parafii w Cieklinie, i część wsi Harklowa, wydzielona z parafii w Harklowej.
Budowa kościoła została rozpoczęta w 1993 r. Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego zostało dokonane 02.10.1994 r. Służba Boża jest sprawowana w nowym kościele od 1997 r. Powstała także nowa plebania i cmentarz. Pierwszym rektorem w Pagorzynie był ks. Jan Lis, który rozpoczął budowę kościoła parafialnego. Pierwszym proboszczem zaś jest ks. Piotr Szczupak. Świątynię konsekrował ks. bp Kazimeirz Górny 29.10.2000 r.

Mapa