Poręby Dymarskie

Poręby Dymarskie

Udostępnij

Historia parafii

Wioska Poręby Dymarskie należała przez wieki do parafii Cmolas. Od 1971 r. zorganizowano w Porębach Dymarskich kaplicę dojazdową w domu nieżyjącej już dziś Marii Czachor, gdzie odprawiano jedną Mszę św. w niedziele. 14.06.1977 r. Wydział do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wyraził zgodę na przeniesienie zabytkowego drewnianego kościoła parafialnego z Cmolasu do Poręb Dymarskich. Bp Jerzy Ablewicz, Ordynariusz Tarnowski, wyznaczył do tego zadania ks. Franciszka Motykę.
Trzeci z kolei kościół w Cmolasie został zbudowany przez ks. Kaspra Snopkowicza w latach 1656 – 1660. W 1668 – 1701 ks. Proboszcz Grzegorz Mrzygłodzki wyposażył kościół. 04.09.1674 r. bp Michał Oborski, sufragan krakowski, dokonał jego konsekracji. Zachował się dokument konsekracji pisany na ozdobnej desce w języku łacińskim. Kościół był odnawiany w 1857 r. oraz w latach 1900-1902. Po wybudowaniu nowego kościoła w Cmolasie dotychczasowy kościół parafialny, nieużywany od 1961 r., niszczał. Przy rozbiórce kościoła w czasie translacji w Cmolasie odkryto przepiękną polichromię z XVII w., która prawdopodobnie przy odnawianiu kościoła w latach 1900 -1902 została przykryta nowym tynkiem i nowymi malowidłami. 28.10.1979 r. bp Jerzy Ablewicz poświęcił przeniesiony z Cmolasu do Poręb Dymarskich zabytkowy kościół drewniany, a 14.01.1981 r. wydał dekret o utworzeniu parafii w Porębach Dymarskich. Pierwszym proboszczem nowej parafii został mianowany ks. Franciszek Motyka.
Kościół jest ciągle konserwowany. W 1993 r. został odnowiony boczny ołtarz Matki Bożej, a w 1994 została wykonana aplikacja zniszczonego zabytkowego konfesjonału. W 1999 r. zakończono prace przy montażu nowych organów. W 2001 r. odnowiono boczny ołtarz św. Józefa, w 2005 r. odnowiono ołtarz głowny. W roku 2012 konsewkracja ołtarza soborowego.

Mapa