Przybówka

Przybówka

Udostępnij

Historia parafii

Do 2000 r. miejscowość Przybówka stanowiła część parafii Łęki Strzyżowskie. Dekretem z dnia 26.08.2000 r. Kazimierz Górny, Biskup Rzeszowski erygował rektorat w Przybówce, w granicach administracyjnych miejscowości. Pierwszym rekotrem został ks. Krzysztof Mielec. Dnia 22.09.2002 Ks. Bp Kazimierz Górny erygował w Przybówce Parafię. Pierwszym proboszczem został mianowany dotychczasowy rektor Ks. Krzysztof Mielec.

Mapa