Rzeszów – św. Judy Tadeusza

Rzeszów – św. Judy Tadeusza

Udostępnij

Historia parafii

Początki parafii św. Judy Tadeusza rozpoczynają się w 1976 r., kiedy to decyzją bpa Ignacego Tokarczuka, Biskupa Przemyskiego, z inicjatywy ks. Józefa Sondeja, proboszcza parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie, odłączono część tej parafii i utworzono rektorat św. Judy Tadeusza. Obejmował on budowane nowe osiedle Gwardzistów, dziś Kmity wraz z przyległymi domkami jednorodzinnymi. Ponieważ władze nie wyraziły zgody na budowę kościoła, zakupiono umową nieformalną budynek gospodarczy na parceli 8a przy ul. Wita Stwosza 44a. i po niewielkiej adaptacji na cele kultu poświecił go bp Tadeusz Błaszkiewicz w obecności 35 osób na tymczasową kaplicę. Wydarzenie to wywołało ostre represje władz państwowych. Odbyły się kolegia i sądy. Mimo to wkrótce dobudowano 3 sale katechetyczne i zakrystię. W 1978 r. bp Ignacy Tokarczuk, Biskup Przemyski, erygował parafię, a jej pierwszym proboszczem pozostał ks. Stanisław Tomkowicz. Starania o działkę i pozwolenie na budowę nie dawały rezultatu. Stało się to możliwe dopiero w okresie stanu wojennego. Pozwolenie wydano w 1984 r. i zaraz też przystąpiono do budowy. Projektantem całego zespołu architektonicznego kościoła dwupoziomowego, plebanii, domu zakonnego i domu katechetycznego (obecnie Przedszkole) był architekt Andrzej Piątek, a konstruktorem inż. Marian Dwornikowski. W roku 1990 bp Ignacy Tokarczuk poświęcił kościół dolny oraz obiekty towarzyszące, w roku 1991 bp Edward Białogłowski poświęcił dzwonnicę i dzwony, a w roku 1992 bp Kazimierz Górny, Biskup Rzeszowski, poświęcił kościół górny. W następnych latach trwały prace przy wystroju kościoła oraz uporządkowaniu i zagospodarowaniu otoczenia, które doprowadziły do konsekracji. Dokonał jej bp Kazimierz Górny, Biskup Rzeszowski 28.10.2001 r. W 2013 roku dobudowano do kościoła kaplicę adoracji Najśw. Sakramentu oi dokonano zmiany weystroju prezbiterium świątyni. W roku 2015 zainstalowano nową Drogę Krzyżową.

Mapa