Rzeszów – św. Rocha

Rzeszów – św. Rocha

Udostępnij

Historia parafii

Najstarsza wzmianka o Słocinie pochodzi z 1349 r., zaś o parafii z 1419 r. W 1466 r., w Łańcucie Jan Pilecki, wojewoda krakowski, wystawił na pergaminie odnowienie fundacji kościoła w Słocinie, który już miał „pewny i wystarczający przywilej swojej fundacji i wyposażenia, wystawiony niegdyś przez naszych poprzedników”, lecz ten spłonął. Z tego wnioskujemy, że parafię słocińską fundowali Pileccy i to zapewne Otto Pilecki, wojewoda sandomierski, pierwszy dziedzic Słociny prawdopodobnie w latach 1372 – 1379.
Pierwszy kościół spłonął wraz z dokumentami Fundacji. W 1624 r. Tatarzy spalili kościół pod wezwaniem św. Marcina bpa i wyznawcy który budował Jan Pilecki. Ówczesny pleban ks. Adam Pogórski szybko odbudował kościół i plebanię. Przy świątyni powstał obszerny cmentarz, zadrzewiony, otoczony murem. Po jego zniszczeniu i rozebraniu starych murów w 1916 r. postawiono murowany kościół z wieżą, sygnaturką i ogrzewaniem nadmuchowym, pokryty dachówką. Budowniczym kościoła był ks. Roman Malinowski, dziekan rzeszowski. Polichromię wykonał art. malarz Julian Makarewicz. Świątynię tę wybudowano w stylu neogotyckim, nadwiślańskim. Poświęcono 11.11.1916 r. a konsekrowano 08.05.1932 r. pod wezwaniem św. Rocha. Kult Św. Rocha trwa tu od czasów wielkiej zarazy, kiedy to modlono się do niego w odległej o 2 km od kościoła parafialnego kaplicy, którą ufundował pleban słocinski, ks. Albert Włodek. Poświęcił ją sam 28.04.1677 r. Wiara we wstawiennictwo św. Rocha ściągała tu liczne pielgrzymki z Rzeszowa i Tyczyna, Lecki, Kąkolówki, i nie tylko, pozostawiające liczne srebrne wota. Zniszczoną kaplicę rozebrał w 1804 r. ks. Wicenty Skibiński, dziekan rzeszowski i kanonik honorowy przemyski. Obecnie w tym miejscu stoi kapliczka słupowa z figurą św. Rocha. Obraz z wizerunkiem patrona przeniesiono do parafialnego kościoła, gdzie ku jego czci odprawiane są we wtorki Msze św. i nabożeństwa do św. Rocha.
Znamy 24 proboszczów Słociny. Wikarych słocińskich znamy 80, lecz było ich znacznie więcej. Obecną plebanię wybudował w latach 1812-1814 r. ks. Andrzej Kurowski, kanonik tyt. przemyski. Ks. Roman Malinowski, dziekan rzeszowski wybudował wikarówkę w 1890 r., ochronkę w 1906 r.

Mapa