Sędziszów Młp. – NMP Częstochowskiej

Parafia nie posiada zdjęcia

Udostępnij

Historia parafii

Kuria Biskupia w Tarnowie dnia 20.03.1983 r. zaproponowała utworzenie nowej parafii w Borku Wielkim, w skład której wchodziłyby wioski: Borek Wielki, Borek Mały i Boreczek. Na terenie nowo powołanej parafii w Boreczku już od 1978 r. istniała kaplica pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. 29.03.1984 r. otrzymano zezwolenie na budowę kościoła parafialnego w Borku Wielkim. Bp Jerzy Ablewicz, Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej, ustanowił parafię w dniu 12.06.1986 r., zaś pierwszym proboszczem mianował ks. Antoniego Kocoła. W dniu 22.06.1986 r. Biskup Tarnowski dokonał poświęcenia kamienia węgielnego. Miesiąc później otrzymano zezwolenie na budowę plebanii.
W 1986 r. rozpoczęto także prace na działkach przeznaczonych na cmentarz. Na uwagę zasługuje również akt poświęcenia wspomnianej już kaplicy w Boreczku, którego dokonał bp Władysław Bobowski dnia 11.10.1987 r. Poświęcenia dzwonów dokonał 10.09.1989 r. bp Władysław Bobowski z Tarnowa. W parafii żywy jest kult Maryjny. Ukoronowaniem dzieła budowy kościoła parafialnego był akt jego poświęcenia, którego dokonał dnia 10 października 1993 r. bp Kazimierz Górny, Biskup Rzeszowski. W 25. rocznicę erygowania parafii, 12.06.2011, Biskup Kazimierz Górny dokonał uroczystej konsekracji kościoła parafialnego.

Mapa