Sławęcin

Sławęcin

Udostępnij

Historia parafii

Lokalizacja wsi Sławęcin na prawie niemieckim przypada na czasy panowania Kazimierza Wielkiego i wspominana jest w źródłach w 1398 r. jako własność Paszka. Wymieniana w źródłach w 1328 r. parafia w Sławęcinie, a dwa lata wcześniej w 1326 r. proboszcz Błażej, pozwalają przypuszczać, że już w I połowie XVI w. istniał w Sławęcinie kościół. Według relacji Jana Długosza do parafii należały wsie Lisów, Przysieki i Skołyszyn. Pierwotny Kościół nie zachował się. Był to kościół poświęcony Św. Katarzynie, zbudowany z drewna o wnętrzu jednonawowym zamkniętym drewnianym polichromowanym stropem. W otoczeniu kościoła w Sławęcinie znajdowała się drewniana dzwonnica z dwoma dzwonami oraz budynki plebanii, wikarówki, szkoły parafialnej i szpitala dla ubogich.
Nowy kościół po raz pierwszy wymienia wizytacja dekanatu jasielskiego w 1780 r. Zapisano w niej kościół parafialny w Sławęcinie pod wezwaniem Św. Katarzyny Panny i Męczennicy, wzniesiony od podstaw na nowym miejscu w 1779 r. staraniem proboszcza Michała Dyktanowicza i Ignacego Łętowskiego, właściciela wsi Sławęcin. Uroczystego poświęcenia świątyni dokonał 25.11.1779 r. ks. Walenty Kobierski kanonik kolegiaty bobowskiej. Kościół ten, usytuowany na niewielkim wzniesieniu przetrwał do naszych czasów. W ciągu XIX stulecia był kilkakrotnie reperowany i odnawiany, a w 1886 r. został powiększony o czym świadczy napis umieszczony na belce nadproża przy wejściu głównym. Ostatnie prace o charakterze zabezpieczającym drewnianą konstrukcję kościoła miały miejsce w 1956 i 1992 r.
Obecny kościół w Sławęcinie jest budowlą drewnianą o konstrukcji zrębowej, bezwieżową i jednonawową, wzniesioną na planie prostokąta z węższym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium i zakrystią od strony północnej. Ściany zewnętrzne oszalowane, dach dwuspadowy, jednokalenicowy z wieżyczką na sygnaturkę, pierwotnie kryty gontem, obecnie odbity blachą. Wnętrze kościoła pokrywa polichromia wykonana w 1890 r. przez malarza Wiśniowieckiego. Na stropie ukazane są dwie wielofigurowe sceny. Ściany podzielone malowanymi pilastrami o kompozytowych kapitelach wypełniają postacie świętych, w prezbiterium czterej Ewangeliści, w nawie po stronie południowej Św. Katarzyna, patronka kościoła. Wyposażenie wnętrza w większości współczesne kościołowi, prezentuje formy charakterystyczne dla późnego baroku i rokokka, wypracowane w lokalnych małopolskich warsztatach.
W Sławęcinie czczony jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Przedstawia Matkę Boską ujętą w półpostaci z Dzieciątkiem na lewym ramieniu, na srebrzonym złociście lazerowatym, gładkim tle.

Mapa