Sokołów Małopolski

Sokołów Małopolski

Udostępnij

Historia parafii

Miasteczko Sokołów Młp. zostało założone w 1569 r. na prawie magdeburskim przez Jana z Pilczy Pileckiego, starostę horodelskiego, który otrzymał przywilej lokacyjny od króla Zygmunta Augusta na Sejmie w Lublinie.
W 1588 r. córka Pileckiego, Anna oraz jej małżonek Krzysztof de Stangenberg Kostka, wojewoda pomorski, za zgodą bpa Wojciecha Baranowskiego, Biskupa Przemyskiego, ufundowali i wyposażyli w Sokołowie Młp. kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela, choć pierwotny kościół p.w. Zwiastowania NMP istniał tu przed 1579 r. Konsekracji świątyni dokonał abp Solikowski, Arcybiskup Lwowski. W 1608 r. kościół został obrabowany w czasie napadu na Sokołów Stanisława Stadnickiego, a w 1657 r. doszczętnie spalony przez wojska księcia siedmiogrodzkiego Jerzego Rakoczego.
Budowę nowego kościoła parafialnego podjął w 1670 r. ks. proboszcz Wojciech Gaździcki. Konsekracji dokonał koadiutor abpa lwowskiego, bp Deodot w 1699 r., a przyozdobieniem zajął się w 1728 r. ks. proboszcz Angelus Piccinardi. Ten duży, trójnawowy kościół z sobotami, zawierający 7 ołtarzy, spłonął w wielkim pożarze miasta w 1904 r. W 1908 r. przystąpiono do budowy obecnej świątyni parafialnej w stylu neogotyckim, wg. projektu arch. Jana Sas – Żubrzyckiego, za proboszczowania ks. Stankiewicza. Kamień węgielny poświęcił ks. infułat Jakub Federkiewicz, a konsekracji dokonał w 1919 r. bp Karol Fischer, sufragan przemyski. Kościół otrzymał tytuł św. Jana Chrzciciela. W Sokołowie Młp. istniał również niewielki kościół p.w. Świętego Ducha stojący już za murami miejskimi. Prawdopodobnie zbudowany był jeszcze przed lokacją miasteczka i służył w dawnych czasach, za coś w rodzaju punktu etapowego dla dominikanów i franciszkanów udających się na misje na Ruś Czerwoną. W połowie XIX w. kościół został przeniesiony do pobliskiej Trzebosi, do nowo ufundowanej parafii. Miejscowa tradycja i religijność wpłynęła na wybudowanie tu nowego, jednonawowego kościoła w latach 1869-1893, który został konsekrowany w 1898 r.
W parafii sokołowskiej czczony jest obraz Matki Bożej Sokołowskiej. Obraz ten zdobił najpierw kościół Świętego Ducha. Bp Sierakowski ogłosił go cudownym. Po wybudowaniu obecnego kościoła parafialnego, łaskami słynący obraz Matki Bożej Sokołowskiej umieszczono w głównym ołtarzu, gdzie doznawał gorącej czci od wiernych.
W 2013 roku (6 czerwca) odbyła się koronacja obrazu MB Królowej Świata, „Patronki Ludzkich Dróg”, a kościół parafialny został podniesiony do rangi sanktuarium. Obraz Matki Bożej został przeniesiony z ołtarza głównego do specjalnej kaplicy bocznej.
W latach osiemdziesiątych wybudowano na terenie parafii kościół w Trzebusce (1982-86), gdzie w 1988 r. powstała samodzielna parafia i Wólce Sokołowskiej (1984-87), który jest kaplicą filialną. W latach 1986-88 wybudowano kaplicę cmentarną p.w. Wszystkich Świętych.

Mapa