Pożegnanie bp. Jana Niemca w Dobrzechowie

„Biskup Jan zostawił po sobie w Ukrainie bardzo dobre świadectwo – świadectwo wiary, świadectwo pobożności, miłości i świadectwo świętości” – powiedział bp Leon Dubrawski, biskup kamieniecko-podolski podczas Mszy św. pogrzebowej bp. Jana Niemca. Prezydent Andrzej Duda przyznał pośmiertnie bp. Niemcowi Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

4 listopada 2020 r. w kościele parafialnym w Dobrzechowie odbyły się uroczystości pogrzebowe bp. Jana Niemca, biskupa pomocniczego diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie, który zmarł w szpitalu w Łańcucie 27 października br.

Mszy św. przewodniczył bp Leon Dubrawski, biskup kamieniecko-podolski. W koncelebrze uczestniczył abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, abp Adam Szal, metropolita przemyski, bp Andrzej Jeż, biskup tarnowski, bp Jan Wątroba, biskup rzeszowski, bp Krzysztof Chudzio bp Stanisław Jamrozek, biskupi pomocniczy przemyscy, bp Edward Kawa, biskup pomocniczy lwowski, bp Radosław Zmitrowicz OMI, biskup pomocniczy kamieniecko-podolski, bp Marian Buczek, biskup senior charkowsko-zaporoski i ok. 50 księży.

Na początku Mszy św. bp Jan Wątroba odczytał list od papieża Franciszka. „Dziękuję Bogu za życie i apostolską posługę tego wiernego świadka Ewangelii. Z wdzięcznością wspominam Jego zaangażowanie pasterskie na Ukrainie, jak również jego działalność akademicką jako wykładowcy historii i rektora Seminarium Duchownego w Gródku Podolskim. Godna wspomnienia jest Jego cierpliwość, pokora i męstwo w niesieniu krzyża choroby, którą był naznaczony przez długie lata” – napisał Ojciec Święty.

Homilię wygłosił abp Mieczysław Mokrzycki. Kaznodzieja, w nawiązaniu do zawołania biskupiego bp. Niemca („Ecce Agnus Dei”), mówił o jego służbie w głoszeniu Ewangelii. „Zawędrowałeś na Podole, gdzie ofiarnie służąc Bogu i ludziom kształciłeś i wychowywałeś pokolenia nowych kapłanów. Nie ma ich wszystkich tutaj, ponieważ pandemia nie pozwoliła im przybyć, ale wierzę, że tam, na Podolu, gdzie jest Twój dom, wielu ze łzami w oczach stanie na progu katedry i biorąc Twoją trumnę na ramiona wniesie ją jako kamień węgielny ich wiary i kapłańskiej posługi” – mówił hierarcha.

Arcybiskup Mokrzycki podkreślił, że bp Niemiec nie żył dla siebie, lecz dla Pana Jezusa i należał do Pana Jezusa. „Tej przynależności uczył nas właśnie stamtąd (z katedry w Kamieńcu Podolskim). Czynił to w szczególnym znaku błogosławionego cierpienia, które tak bardzo zagościło w Jego życiu. (…) Gdy wziął krzyż na swoje ramiona, to ku naszemu zbudowaniu mówił, że nie ma innej drogi zbawienia, niż poprzez krzyż, i cytował słowa Jezusa: Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien (Mt 10,38)” – podkreślił kaznodzieja.

W ostatniej części homilii metropolita lwowski przywołał słowa z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Jedna jest cena, za którą się kupuje dusze, a tą jest cierpienie złączone z cierpieniem Moim na krzyżu. Miłość czysta rozumie te słowa. Miłość cielesna nie pojmie ich nigdy”. „Te słowa były jednymi z ostatnich, jakie biskup Jan przekazał, i prosił, aby umieścić je w duchowym testamencie. One w tym trudnym czasie są dla nas darem umierającego biskupa, który cierpiąc, niesie krzyż za tych, co go zgubili; który modląc się cierpieniem woła do Boga: Przebacz im, bo nie wiedzą co czynią; który cierpiąc nie płacze nad sobą, ale nad postawą niewiary i nienawiści; który wreszcie cierpieniem katechizuje, że można wytrwać do końca i mieć pewność zbawienia” – mówił arcybiskup.

Słowa pożegnania wygłosili m.in.: abp Adam Szal, bp Leon Dubrawski, ks. Sławomir Laskowski, duszpasterz drogi neokatechumenalnej archidiecezji lubelskiej, ks. Piotr Gnat, prezes Fundacji na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Troska”, Damian Ciarciński, konsul generalny RP w Winnicy na Ukrainie i Stanisław Kruczek, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Biskup Dubrawski mówił o świętości bp. Niemca. „Biskup Jan zostawił po sobie w Ukrainie bardzo dobre świadectwo, świadectwo wiary, świadectwo pobożności, miłości i świadectwo świętości. (…) Gdy patrzyłem na niego podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, nie odrywał wzroku od Pana Jezusa. Całe swoje życie, swoje cierpienia, przeżywał w świętości” – powiedział hierarcha.

W imieniu rodziny zebranym podziękował Marian Irzyk, przyjaciel bp. Niemca.

Trumna z ciałem bp. Jana Niemca, po załatwieniu stosownych formalności, zostanie złożona w krypcie katedry w Kamieńcu Podolskim.

Prezydent Andrzej Duda przyznał pośmiertnie bp. Janowi Niemcowi Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w niesieniu pomocy Polakom na Wschodzie, za działalność charytatywną i społeczną i za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej. (tn)

***

Bp Jan Niemiec urodził się 14 marca 1958 r. w Rzeszowie; pochodził z Kozłówka k. Strzyżowa. Studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. W 1980 r. współtworzył na uczelni Niezależne Zrzeszenie Studentów. W czasie studiów uczestniczył w spotkaniach Duszpasterstwa Akademickiego „Wieczernik”. Po studiach wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. 24 czerwca 1987 r. w Przemyślu przyjął święcenia kapłańskie. Jako wikariusz pracował w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli, gdzie wspierał strajkujących o przywrócenie działalności NSZZ „Solidarność” pracowników Huty Stalowa Wola. W tym okresie był inwigilowany i represjonowany. W 1989 r. rozpoczął studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (doktorat obronił w 1998 r. w Instytucie Historii PAN). W 1992 r. wyjechał na Ukrainę, gdzie został wykładowcą w Seminarium Duchownym w Gródku Podolskim, a w 2001 r. – rektorem tej placówki. 21 października 2006 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji kamieniecko-podolskiej – 8 grudnia r. 2006 r. w Kamieńcu Podolskim przyjął święcenia biskupie. W 2011 r. przekazał rodzinny dom w Kozłówku Fundacji na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Troska”. W 2009 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski; w 2015 r. – nagrodą „Świadek Historii”; w 2018 r. – Krzyżem Wolności i Solidarności; w 2019 r. – medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Zmarł 27 października 2020 r. w szpitalu w Łańcucie. Prezydent Andrzej Duda przyznał pośmiertnie bp. Janowi Niemcowi Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. (tn)

Zdjęcie: Diecezja rzeszowska

Udostępnij