Prawie 2000 maturzystów pielgrzymowało na Jasną Górę

Prawie 2000 maturzystów z diecezji rzeszowskiej pielgrzymowało na Jasną Górę. Przez trzy dni (20-22. 09.) do Narodowego Sanktuarium przybywali młodzi z kolejnych rejonów diecezji. Młodzieży towarzyszył bp Edward Białogłowski.

W dniach od 20 do 22 września 2023 r. podczas 27. Pielgrzymki Maturzystów Diecezji Rzeszowskiej na Jasną Górę przybyło blisko dwa tysiące maturzystów. Pierwszego dnia pielgrzymki na Jasną Górę przybyli uczniowie uczący się w szkołach w południowej części diecezji, między innymi z Gorlic i Jasła. W drugim i trzecim dniu pielgrzymki mazurzystów byli to uczniowie uczący się w Rzeszowie, szkołach na terenie powiatu rzeszowskiego oraz centralnej i północnej części diecezji.

Klasa maturalna, to czas intensywnej pracy intelektualnej oraz podejmowania życiowych decyzji przez ludzi młodych, dlatego Duszpasterstwo młodzieży Diecezji Rzeszowskiej rokrocznie przed egzaminem dojrzałości organizuje jednodniową pielgrzymkę dla młodych z całej diecezji na Jasną Górę. Maturzyści z modlitwą zawierzenia i prośbą o światło Ducha Świętego na wybory życiowych dróg, przybywają przed cudowny obraz Maryi Częstochowskiej, aby modlić się o pomyślność na egzaminach, właściwe rozeznanie życiowego powołania, ale także w wielu innych intencjach.

Podczas pielgrzymki młodzież słucha katechez, uczestniczy w adoracji Najświętszego Sakramentu, przystępuje do Spowiedzi Świętej i modli się podczas Eucharystii. W tym roku katechezy wygłosił ks. Jakub Lorenc, moderator diecezjalny Ruchu Apostolstwa Młodzieży, ukazując postać biblijnego Jabesa, człowieka który prosił Boga, aby Ten skutecznie mu pobłogosławił.

Młodym towarzyszył bp Edward Białogłowski, który nawiązując do błogosławionej rodziny Ulmów zachęcał do dojrzałego i odpowiedzialnego życia.

Młodzież z diecezji rzeszowskiej każdego roku uczestniczy w pielgrzymce na Jasną Górę w ramach duchowego przygotowania do egzaminów maturalnych i wyboru dalszej drogi życiowej. Za organizację pielgrzymki odpowiedzialny jest ks. Tomasz Ryczek, diecezjalny duszpasterz młodzieży.

W tym roku szkolnym młodzież rozpocznie egzaminy maturalne 7 maja 2024 r. (jo)  

Udostępnij