Przeszłość dla przyszłości – Dzień Dziadków i Osób Starszych

„Potrzebna jest pamięć o przeszłości po to, aby móc owocnie budować przyszłość” – powiedział bp Jan Wątroba w katedrze rzeszowskiej 25 lipca 2021 r. podczas Mszy św. z okazji Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych.

Pierwszą częścią rzeszowskich obchodów był wykład Rafała Czupryka, pełnomocnika wojewody podkarpackiego ds. rodzin, który mówił o wartości międzypokoleniowego braterstwa i przyjaźni. Prelegent zwrócił uwagę m.in. na budowanie tożsamości w oparciu o opowiadania osób starszych. „Młodzi, słuchając takich opowieści, mogą niejako osadzić siebie w historii rodziny, wsi, miasta i wreszcie narodu. W ten sposób wytwarza się w nich poczucie własnej tożsamości z rodziną i społeczeństwem. W sercu i świadomości młodych, pod wpływem opowiadanych historii osób starszych, może się rozwinąć umiłowanie pewnych wartości, takich jak sprawiedliwość, honor, wolność” – powiedział pełnomocnik.

Rafał Czupryk mówił również o potrzebie szacunku i wielkoduszności wobec starszego pokolenia. „Wykluczanie osób starszych ze społeczeństwa, zaniedbywanie ich potrzeb lub ignorowanie, znaczyłoby, w imię pseudonowoczesności pozbawionej pamięci, odrzucenie przeszłości, w której zakorzeniona jest teraźniejszość. Młodsze pokolenie nie zdałoby wówczas egzaminu ze swojego człowieczeństwa. Starość zasługuje na respekt i wielkoduszność; pokornie prosi o szacunek i miłość młodszych” – podkreślił prelegent.

Po wykładzie bp Jan Wątroba przewodniczył Mszy św. w intencji dziadków i osób starszych. W homilii Biskup Rzeszowski, w nawiązaniu do opisu rozmnożenia chleba przez Jezusa, mówił o potrzebie współpracy z Bogiem, który nawet z niewielkiego wkładu ludzkiego potrafi uczynić wielkie rzeczy. „Jezus bierze w swoje dłonie to niewiele, co mu człowiek przynosi i czyni cud. To jest ważna lekcja dla nas. Trzeba i nam, z pokorą tego chłopca z Ewangelii, który miał kilka chlebów i ryb, przyjść od Jezusa i przynieść to co mamy, choćby to było niewiele. Bo jakimi wielkimi zasługami możemy się wykazać przed Panem? Jakie sukcesy możemy mu przedstawić, skoro ciągle odczuwamy nasze słabości i braki? Bijemy się w piersi, bo wiemy, że nie dorastamy do tego, czego Pan od nas oczekuje. I choć niewiele jest może tego dobra, to wystarczy, aby przynieść i oddać je Jezusowi, a on to dobro pomnoży” – mówił hierarcha.

W drugiej części homilii kaznodzieja zwrócił uwagę na liczne słowa papieża Franciszka na temat szacunku do osób starszych. „Ojciec Święty Franciszek od początku swojego pontyfikatu przypominał o znaczeniu seniorów, wzywał do szacunku wobec nich, a także do czerpania z ich życiowej mądrości. Kiedy w 2016 r., w ramach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, przemawiał do polskich biskupów, mówił, że w okresie komunizmu to dziadkowie i babcie zachowywali i przekazywali wiarę, że to dziadkowie i babcie mają i przekazują pamięć wiary, pamięć Kościoła i podkreślił, że nie można odrzucać dziadków” – mówił biskup.

Streszczając orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych bp Wątroba mówił m.in. o programie Ojca Świętego, który obejmuje marzenia, pamięć i modlitwę. „Pewnie, że marzenia osób starszych są zupełnie inne, niż marzenia dzisiejszego młodego pokolenia. Ale papież zachęca wszystkich, aby przypomnieli sobie jakiego świata pragnęli, gdy byli młodzi; jak ciągle aktualne jest marzenie o świecie sprawiedliwym, świecie bez wojen, bez kłótni, pomówień, oszczerstw i poniewierania godnością drugiego człowieka – o tym marzą wszystkie pokolenia od zawsze. Papież zachęca również starszych, aby dzielili się z młodym pokoleniem pamięcią, aby przypominali im to, co sami przeżyli, swoje radosne i trudne doświadczenia. Potrzebna jest pamięć o przeszłości po to, aby móc owocnie budować przyszłość” – podkreślił biskup.

Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych ustanowił papież Franciszek na czwartą niedzielę lipca, w bliskości wspomnienia świętych Joachima i Anny, dziadków Jezusa. „Często zapomina się o dziadkach. Nie zapominajmy o bogactwie stania na straży korzeni. Dlatego postanowiłem ustanowić Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych” – powiedział papież Franciszek 31 stycznia 2021 r.

Organizatorem rzeszowskich obchodów Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych był Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw Rodzin oraz Rada Ruchów, Stowarzyszeń i Fundacji Katolickich Diecezji Rzeszowskiej. (tn)

Zdjęcia: Tomasz Nowak

Udostępnij