Rachwalski, Nagi, Wilczkiewicz – nowi księża doktorzy w diecezji rzeszowskiej

Teologia moralna, systematyczna i pastoralna – to dyscypliny, z których w bieżącym roku doktoraty obronili trzej duchowni diecezji rzeszowskiej: ks. Mateusz Rachwalski, ks. Jakub Nagi i ks. Krzysztof Wilczkiewicz.

17 września 2020 r. na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się obrona rozprawy doktorskiej ks. Krzysztofa Wilczkiewicza, od 22 sierpnia br. wikariusza parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzeszowie (w październiku duchowny rozpocznie wykłady z teologii pastoralnej w WSD w Rzeszowie). Ksiądz Wilczkiewicz przygotował rozprawę na seminarium z teologii pastoralnej ogólnej pod kierunkiem o. dr. hab. Marka Fiałkowskiego OFMConvprof. KUL pt. „Troska chrześcijanina o środowisko naturalne w świetle nauczania Benedykta XVI i Franciszka. Studium teologicznopastoralne”. Recenzentami pracy byli: ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i ks. dr hab. Bogusław Drożdż, prof. Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

16 września 2020 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się obrona rozprawy doktorskiej ks. Jakuba Nagiego, od 22 sierpnia br. wikariusza parafii św. Krzyża w Rzeszowie, a od 1 września br. redaktora Katolickiego Radia „Via”. Ksiądz Nagi przygotował rozprawę na seminarium w Katedrze Teologii Systematycznej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego pt. „Duchowość kapłańska według Błogosławionego Księdza Jana Balickiego”. Recenzentami pracy byli: ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i ks. dr hab. Jacek Hadyrś, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Równolegle ze studiami doktoranckimi ks. Nagi odbył studia licencjackie z dziennikarstwa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

27 maja 2020 r. doktorat obronił ks. Mateusz Rachwalski, od 22 sierpnia br. wikariusz parafii bł. Karoliny Kózki w Rzeszowie. Ksiądz Rachwalski przygotował rozprawę doktorską pt. „La vita cristiana come cammino e avvenimento. Il contributo di Luigi Giussani per la formazione morale” („Życie chrześcijańskie jako droga i wydarzenie. Wkład Luigiego Giussaniego w formację moralną”). Praca powstała w Wyższym Instytucie Teologii Moralnej Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie (Istituto Superiore di Teologia Morale – Accademia Alfonsiana). Moderatorami pracy byli: prof. Cristiana Freni (promotor) i prof. Stefano Zamboni (recenzent). W związku z trwającą pandemią koronawirusa obrona ks. Rachwalskiego odbyła się w trybie zdalnym. Doktorant łączył się z komisją drogą on-line z Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie, gdzie mieszkał w czasie studiów. (tn)

Zdjęcia: ks. Andrzej Janson, Agnieszka Kutyła oraz archiwum Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie.

Udostępnij