Radiowa Eucharystia. Transmisje z Bazyliki Mniejszej w Gorlicach.

7 września 2021 r. Katolickie Radio VIA rozpocznie regularne transmisje Mszy św. z Bazyliki Mniejszej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach. Eucharystia z kościoła farnego na antenie diecezjalnej rozgłośni będzie transmitowana w każdy wtorek o godz. 18.00.

Radiowe Msze św. na stałe już wpisały się w ramówkę Katolickiego Radia VIA. 22 lata temu rozpoczęto transmisje Eucharystii z kościoła Świętego Krzyża w Rzeszowie. Transmisje odbywały się od poniedziałku do soboty o godz. 12.00. Odpowiedzialnymi za poszczególnie dni zostali księża z instytucji diecezjalnych: Instytut Teologiczno-Pastoralny im. bł. Józefa Sebastiana Pelczara, Muzeum Diecezjalne i parafia Świętego Krzyża – poniedziałek; Kuria Diecezjalna – wtorek; zakony i zgromadzenia – środa; Wyższe Seminarium Duchowne – czwartek; Sąd Kościelny – piątek; Radio VIA – sobota.

Od 18 września 2001 r. transmisje Mszy św. z kościoła Świętego Krzyża zostały przeniesione na godz. 18.30. Wówczas odpowiedzialnymi za poszczególne Msze św. byli kapłani reprezentujący kolejno: Sąd Biskupi – poniedziałek; Kuria Diecezjalna – wtorek; zakony i zgromadzenia – środa, Wyższe Seminarium Duchowne – czwartek; duszpasterstwo młodzieży – piątek; Katolickie Radio VIA – sobota.

Kolejna zmiana nastąpiła 8 września 2010 r., gdy rozpoczęły się regularne transmisje Mszy św. z kościoła bernardynów w Rzeszowie w środy i soboty. W pozostałe dni nadal z kościoła Świętego Krzyża w Rzeszowie, a w niedziele – z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. W 2013 r. także niedzielną Eucharystię transmitowano z kościoła bernardynów w Rzeszowie.

3 września 2017 r. rozpoczęły się regularne transmisje Mszy św. z katedry rzeszowskiej w każdą niedzielę o godz. 9.00.

Od 24 lipca 2020 r., po zainstalowaniu stałych łączy, kolejny kościół dołączył do listy świątyń, z których transmitowana jest Msza św. W każdy piątek radiosłuchacze mają możliwość modlitwy w łączności z kościołem farnym w Ropczycach pw. Przemienienia Pańskiego.

7 września 2021 r. Katolickie Radio VIA rozpocznie regularne transmisje Mszy św. z Bazyliki Mniejszej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach. Eucharystia z kościoła farnego na antenie diecezjalnej rozgłośni będzie transmitowana w każdy wtorek o godz. 18.00.

Na zdjęciu Bazylika Mniejsza pw. Narodzenia NMP w Gorlicach (fot. Archiwum parafii farnej w Gorlicach).

Udostępnij