Regionalne spotkanie Podwórkowych Kółek Różańcowych w Rzeszowie

20 września 2020 r. w parafii Matki Bożej Różańcowej w Rzeszowie odbyło się pierwsze po pandemii Regionalne Spotkanie Kółek Różańcowych Dzieci z udziałem bp. Antoniego Długosza.

Na spotkanie do Rzeszowa razem z bp. Antonim Długoszem, biskupem pomocniczym seniorem archidiecezji częstochowskiej, przyjechała Magdalena Buczek, założycielka Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci oraz o. Piotr Dettlaff CSsR, opiekun duchowy wspólnoty.

Spotkanie rozpoczęła Eucharystia pod przewodnictwem bp. Długosza, który wygłosił do zgromadzonych dzieci homilię. Kaznodzieja w bardzo prosty i obrazowy sposób zwracał uwagę słuchaczom na znaki obecności Pana Boga w codziennym życiu. Tymi znakami są: krzyż, medalik, różaniec, kościół, konfesjonał i Eucharystia.

Pod koniec Mszy św. zebrani odmówili wspólnie dziesiątek różańca: tajemnicę ustanowienia Eucharystii, który poprowadziła wraz z rozważaniem Magdalena Buczek. Po Eucharystii założycielka PKRD opowiedziała o mocy modlitwy różańcowej i zachęciła dzieci do odmawiania codziennie przynajmniej jednego dziesiątka różańca.

Na zakończenie spotkania odbył się koncert w wykonaniu bp. Długosza. Dzieci doskonale włączały się w śpiew, wielbiąc Pana Boga. Podczas pełnego radości spotkania prosiliśmy Pana Boga przez ręce Matki Bożej Różańcowej o silną wiarę i Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym. Spotkanie to było także zwieńczeniem przeżywanego w Kościele w Polsce Tygodnia Wychowania.

Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci zostały założone w 1997 r. przez dziewięcioletnią wówczas Magdalenę Buczek. Celem Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci jest wypełnianie wezwania do modlitwy różańcowej, jakie Matka Boża skierowała w Fatimie w 1917 r., objawiając się trójce dzieci: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. To wezwanie Maryi członkowie PKRD realizują poprzez zobowiązanie do codziennego odmawiania co najmniej jednej dziesiątki różańca w wyznaczonych intencjach. Koła te promując modlitwę różańcową obejmują zasięgiem 30 krajów świata. Mottem ruchu są słowa: Nie ma dnia bez modlitwy, nie ma tygodnia bez Eucharystii, nie ma miesiąca bez spowiedzi. Opiekę nad PKRD sprawuje o. Piotr Dettlaff CSsR z Radia Maryja oraz bp Antoni Długosz.

ks. Paweł Liszka

Zdjęcia: ks. P. Liszka

Udostępnij