Rekolekcje 5 kluczy

Od 13-15 maja 2022 r. w Domu Diecezjalnym Tabor odbywały się rekolekcje z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie wg „5 kluczy” Neala Lozano. Rekolekcje, które wygłosił ks. Damian Ziemba, zostały zorganizowane przez Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym MIRIAM.

Model „5 kluczy” oparty jest o zasady, które są znane i zalecane w Kościele od początku jego istnienia, jednak w taki sposób używane są dzięki praktyce Neala Lozano. Modląc się o uwolnienie i uzdrowienie zaproponował on kilka kroków: 1. Wyznanie wiary w Jezusa, jako osobistego Pana i Zbawiciela; 2. Przebaczenie w Imię Jezusa; 3. Wyrzeczenie się złego ducha i jego kłamstw; 4. Przełamanie mocy i wpływu złego ducha na człowieka przez autorytet Jezusa; 5. Modlitwa o błogosławieństwo Ojca Niebieskiego.

Dom Diecezjalny Tabor jest wpisany na listę Przymierza Domów Miłosierdzia, któremu patronują jezuici. W Domach Miłosierdzia odbywa się modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie wg. 5 kluczy Neala Lozano, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz wspólnota do której można dołączyć.

Rekolekcje „5 kluczy” prowadził ks. Damian Ziemba wraz z katolicką wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym MIRIAM. Uczestniczyło w nich ponad 120 osób, które przez różne konferencje i modlitwę doświadczało Jezusa, który uzdrawia i uwalnia. Oto kilka świadectw:

„Chciałbym podzielić się moim świadectwem. Zawsze pragnąłem być blisko Boga. Jednak coś mnie blokowało, było to nieprzebaczenie samemu sobie. O przebaczeniu słyszałem wielokrotnie, ale nigdy nie słyszałem, żeby przebaczyć samemu sobie: ani to, że wszedłem w grzechy, ani to, żeby wybaczyć sobie nieskorzystanie z Bożych pomysłów, zaprzepaszczenie szans od Boga. Gdy w konferencji nt. przebaczenia, ks. Damian poruszył te tematy, od razu poczułem, że te słowa są do mnie. Czułem, że Duch Święty przychodzi, aby mnie uwalniać. Podczas wieczornej modlitwy, gdy przyszedł moment przebaczenia sobie, z moich oczu popłynęły łzy, a ja poczułem, że spada ze mnie ogromny ciężar. Dzięki temu mogę inaczej doświadczać siebie. Niech za to dobro, Bóg będzie uwielbiony!” – Dariusz

„Kochani! Przez ten weekend uczestniczyłam w rekolekcjach „5 kluczy” prowadzonych przez ks. Damian Ziembę. Przyjechałam na te rekolekcje, aby poszukać odpowiedzi na pytania dotyczące połączenia spraw duchowych i psychicznych. Wierzę, że Bóg chce leczyć człowieka całkowicie, w każdej sferze, ale w moim życiu nie umiałam tego połączyć, a w moim otoczeniu wiele osób mówiło, że to jest niemożliwe do połączenia. Psychika to co innego, duchowość to co innego, a wszystko najlepiej leczyć tabletkami. Ja czułam jednak, że pewne problemy są we mnie głębiej. Konferencje prowadzone przez ks. Damiana były odpowiedzią na pytania, które szukałam i pomocą dla mnie, katoliczki, że duch i psychika mają ze sobą wiele wspólnego, a nie przeciwstawnego. Rekolekcje te były dla mnie umocnieniem w wierze, że jako katoliczka nie muszę zaprzeczać istnienia Boga, aby leczyć psychikę. Ogromną pomocą, była dla mnie konferencja nt. przebaczenia i sama modlitwa przebaczania, która pokazała mi, jak wiele ran i schematów w których żyję, wynika z mojego doświadczenia rodziny w dzieciństwie i jak te schematy powielam. Przez to, że to zrozumiałam, przez modlitwę o przebaczenie i o uzdrowienie serca, wierzę, że Bóg już zaczął mnie uzdrawiać i będzie uzdrawiać dalej. Chwała Panu!” – Agnieszka

Zapraszamy na kolejne rekolekcje 5 kluczy które odbędą się w DD Tabor w dniach 30 września – 2 października 2022 r.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym MIRIAM

Fot. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym MIRIAM

Udostępnij