Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Sióstr Prezentek w Rzeszowie na rok szkolny 2023/2024

Rozpoczęła się rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Sióstr Prezentek w Rzeszowie na rok szkolny 2023/2024. Szczegóły poniżej.

Zasady rekrutacji:

1. Rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie
    przeprowadzana jest zgodnie z podstawą prawną wg regulaminu rekrutacji.
2. Zgłoszenia przez formularz znajdujący się na stronie szkoły.

3. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II Sióstr
    Prezentek w Rzeszowie prowadzone jest na wniosek rodzica/opiekuna.

4. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej odbywa się w sekretariacie szkoły
    w budynku przy ul. Lisa-Kuli 13 w dniach: 02 stycznia – 30 marca 2023 r. (w godz.
    7:00 – 16:00).

5. W ramach postępowania rekrutacyjnego od 30 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r.
    odbywać się będą rozmowy rekrutacyjne z dzieckiem i jego rodzicami.
    Termin rozmowy należy uzgodnić telefonicznie 17 858 05 50 lub podczas składania
    wniosku w sekretariacie szkoły. Przed rozmową rekrutacyjną należy dostarczyć
    wymagane dokumenty: wniosek i zdjęcia.

  • Rozmowa rekrutacyjna będzie dotyczyła gotowości szkolnej dziecka,
    jego zainteresowań i poziomu samodzielności oraz możliwości
    rodziców do podjęcia współpracy ze szkołą.

6. Ogłoszenie listy przyjętych nastąpi 14 kwietnia 2023 r. na stronie internetowej szkoły.

7. Spotkanie dla rodziców dzieci przyjętych do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II
    Sióstr Prezentek w Rzeszowie odbędzie się 16 czerwca 2023 roku o godz. 16:00.

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o przyjęcie do Szkoły i oświadczenie Rodziców dotyczące wyboru katolickiego charakteru Szkoły >>
  • Karta wpisowa >> (należy złożyć na spotkaniu w czerwcu)
  • 3 zdjęcia podpisane imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia
  • Bilans zdrowia sześciolatka (dostarczyć do 1 września 2023 r.)
  • Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki (dostarczyć do 31 maja 2023 r.)

Szczegóły na stronie: http://www.prezentek.edu.pl/index.php/rekrutacja/rekrutacja-do-klasy-i-sp

Fot. Archiwum Szkoły Sióstr Prezentek

Udostępnij