Rok św. Józefa, Rok Jakubowy i Rok rodziny

8 grudnia 2020 r. w Kościele powszechnym rozpoczął się Rok św. Józefa, 1 stycznia 2021 r. – Rok Jakubowy, a 18 marca rozpocznie się Rok rodziny.

ROK ŚW. JÓZEFA
(8 grudnia 2020 r. – 8 grudnia 2021 r.)

8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił specjalny Rok św. Józefa z okazji 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła powszechnego.

W liście apostolskim „Patris corde” z 8 grudnia 2020 r. papież Franciszek podkreśla, że po „Maryi, Matce Bożej, żaden święty nie zajmuje w Magisterium papieskim tyle miejsca, co Józef, Jej oblubieniec. (…) Bł. Pius IX ogłosił go «Patronem Kościoła katolickiego» , czcigodny Pius XII przedstawił go jako «Patrona robotników», a św. Jan Paweł II jako «Opiekuna Zbawiciela»”.

Przy tej okazji papież Franciszek ujawnił swoje osobiste nabożeństwo ku czci Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, podkreślając, że od ponad czterdziestu lat, codziennie odmawia modlitwę do św. Józefa.

Publikacji listu apostolskiego „Patris corde” towarzyszył Dekret Penitencjarii Apostolskiej łączący Rok św. Józefa z darem specjalnych odpustów.

Wśród osób, które mogą uzyskać odpust zupełny, dekret wymienia m.in. osoby spełniające uczynki miłosierdzia, rodziny i narzeczonych odmawiających różaniec, pracowników powierzających się opiece św. Józefa i modlących się za bezrobotnych. Ponadto odpust mogą uzyskać wszyscy, którzy przez przynajmniej 30 minut podejmą medytację nad modlitwą Ojcze Nasz lub wezmą udział w rekolekcjach lub jednodniowym dniu skupienia obejmującym medytację nad osobą Oblubieńca Maryi.

Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego również tym wiernym, którzy odmówią dowolną, prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

ROK ŚWIĘTY JAKUBOWY
(1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2022 r.)

Rok Święty Jakubowy w Santiago de Compostela w Hiszpanii obchodzony jest w latach, w których święto św. Jakuba, tj. 25 lipca, przypada w niedzielę. Taki rok jubileuszowy przeżywamy w 2021 r.

Santiago de Compostela od wieków przyciąga pielgrzymów z całego świata, którzy nawiedzają znajdujący się w tamtejszej katedrze grób św. Jakuba Większego, Apostoła. To, obok Rzymu i Jerozolimy, najczęstszy kierunek chrześcijańskich pielgrzymek. Do Composteli prowadzą liczne szlaki zwane drogami św. Jakuba. Najpopularniejsza droga Camino Francés rozpoczyna się we Francji, a następnie przebiega przez północną Hiszpanię (ok. 800 km).

Rozpoczęty 1 stycznia 2021 r. Rok Święty Jakubowy w Santiago de Compostela w Hiszpanii potrwa do końca 2022 roku – decyzji Stolicy Apostolskiej towarzyszy specjalny dekret Penitencjarii Apostolskiej o wydłużeniu o rok obchodów Roku Świętego. Trwać on będzie przez cały 2021 i 2022 rok ze względu na ograniczenia w pielgrzymowaniu związane z COVID-19.

Obecny Rok św. Jakuba to już 120 rok jubileuszowy w historii – ostatni był w 2010 r. Pierwszy Rok Jakubowy odbył się w 1122 r., gdy ogłosił go papież Kalikst II, a w 1179 papież Aleksander III bullą „Regis aeterni” potwierdził jego obowiązywanie na zawsze.

Penitencjaria Apostolska wydała dekret o możliwości uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami w Roku Jakubowym w wyznaczonych kościołach stacyjnych w Polsce. Mogą go uzyskać osoby, które w duchowej łączności z jubileuszem w Santiago de Compostela nawiedzą w formie pielgrzymki którykolwiek z 48 kościołów stacyjnych i pobożnie wezmą tam udział w obchodach jubileuszowych lub pozostaną tam na pobożnym rozmyślaniu, kończąc je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Jakuba Większego, Apostoła.

Na liście 48 kościołów stacyjnych w całej Polsce (wszystkie pod wezwaniem św. Jakuba) znajduje się jeden kościół na terenie diecezji rzeszowskiej – kościół św. Jakuba Starszego Apostoła w Górze Ropczyckiej (oznaczony na wykazie kościołów stacyjnych jako Sędziszów Małopolski). Via Regia to jedna z najdłuższych dróg św. Jakuba przez Rosję, Litwę, Białoruś, Ukrainę, Polskę, Niemcy, Belgię, Francję i Hiszpanię. W województwie podkarpackim prowadzi od Korczowej do Pilzna (219 km). W dalszej części szlak biegnie przez Małopolskę, Górny i Dolny Śląsk aż do Zgorzelca, dołączając się do szlaku prowadzącego przez wschodnie Niemcy.

ROK RODZINY – AMORIS LAETITIA
(19 marca 2021 – czerwiec 2022)

27 grudnia 2020 r., podczas modlitwy Anioł Pański, papież Franciszek zapowiedział ogłoszenie specjalnego roku poświęconego rodzinie. Rok ten rozpocznie się 19 marca 2021 r., a zakończy w czerwcu 2022 r.

27 grudnia 2020 r., w Święto Świętej Rodziny, podczas rozważania Anioł Pański Franciszek mówił o wyjątkowym znaczeniu rodziny. „W rodzinie można doświadczyć szczerej komunii, gdy jest ona domem modlitwy, gdy miłość jest głęboka i czysta, gdy przebaczenie przeważa nad niezgodą, gdy codzienna chropowatość życia jest łagodzona przez wzajemną czułość i pogodną akceptację woli Boga” – powiedział papież.

Następnie Ojciec Święty przypomniał, że 19 marca 2021 r. minie pięć lat od ogłoszenia adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” poświęconej rodzinie. „Aby kontynuować proces synodalny, który doprowadził do jej publikacji, postanowiłem ogłosić specjalny Rok poświęcony rodzinie – Amoris laetitia, który zostanie zainaugurowany podczas zbliżającej się uroczystości św. Józefa a zakończy się obchodami Dziesiątego Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się tutaj, w Rzymie, w czerwcu 2022 roku” – ogłosił Franciszek.

Papież zapowiedział, że Rok rodziny będzie koordynowany przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia. (tn)

Na zdjęciach dróżki św. Józefa przy kościele św. Józefa na osiedlu Staromieście w Rzeszowie (fot. T. Nowak)

Udostępnij