Ruchy i stowarzyszenia w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej

11 września 2020 r. w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej, w ramach przygotowań do uroczystości odpustowych, modlili się członkowie grup apostolskich, ruchów i stowarzyszeń katolickich, m.in. Akcji Katolickiej, Domowego Kościoła i Rycerzy Kolumba.

Eucharystii przewodniczył bp Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczyli m.in.: ks. Stanisław Potera, asystent diecezjalny Akcji Katolickiej, ks. Mariusz Mik, duszpasterz diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym, ks. Piotr Gnat, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji im. bł. Pawła VI w Rzeszowie i o. Bolesław Opaliński OFM, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej.

W homilii bp Wątroba, w nawiązaniu do Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian, mówił, że każdy, kto chce być wiernym Ewangelii musi liczyć się z poświęceniem i ofiarą. „Święty Paweł, jako gorliwy uczeń Jezusa Chrystusa, dotarł z prawdą do pogan. Działo się to w świecie wrogim chrześcijaństwu. Zapłacił za swoją gorliwość najwyższą cenę, oddał swoje życie. W ten sposób wciąż płacą gorliwi świadkowie Ewangelii” – podkreślił hierarcha.

Przywołując słowa Jezusa o belce i drzazdze w oku, kaznodzieja mówił o potrzebie odpowiedzialności za życie swoje i bliskich. „Na pewnym etapie życia musisz stać się autorytetem dla swoich własnych dzieci, dla innych dzieci, czy innych ludzi. To naturalna kolej rzeczy, zwykła ludzka dojrzałość, także chrześcijańska. Pan Jezus, choć uczy pokory, nie wzywa do dezercji z funkcji nauczycielskiej. Często słyszymy, jak ktoś zasłania się pokorą, mówiąc, że nikogo nie będzie pouczał. To nie jest Ewangelia. Chodzi o to, aby pouczać, ale dobrze pouczać. (…) Ktoś musi usuwać drzazgi z oczu innych ludzi. Może to robić skutecznie tylko ten, kto najpierw usuną belkę ze swoich oczu. Trzeba najpierw tę belkę zobaczyć, poznać” – powiedział duchowny.

Biskup Wątroba zwrócił uwagę, że pouczanie innych i upominanie wymaga troski o własne sumienie i stałe nawracanie. „Formacją sumień w Kościele zajmują się m.in. grupy duszpasterskie działające w ramach stowarzyszeń, ruchów i bractw. (…) Członkowie tych wspólnot, a zwłaszcza liderzy, ciągle muszą się troszczyć o swój autorytet przez badanie sumienia i nawracanie, które tak naprawdę nie ma końca. Ktoś, kto stale troszczy się o swoje sumienie, nabywa trudną umiejętność zwracania uwagi i upomnienia braterskiego. Potrzeba tutaj delikatności i cierpliwości. Jeśli ktoś nie posiada tych umiejętności, niech się za to nie bierze” – podkreślił kaznodzieja.

Główne uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Rzeszowskiej odbędą się 12 września w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Rzeszowskiej. Mszy św. w Ogrodach Bernardyńskich o godz. 18.00 będzie przewodniczył bp Krzysztof Chudzio, biskup pomocniczy przemyski. (tn)

Zdjęcia: T. Nowak

Udostępnij