Rzeszowskie Zaduszki Artystyczne i wernisaż w Muzeum Diecezjalnym

Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie rozpoczęło nowy cykl wystaw „In memoriam” oraz modlitewnych spotkań w ramach Rzeszowskich Zaduszek Artystycznych, które będą kontynuowane co roku w okolicach rocznicy śmierci ks. Franciszka Dziedzica, pierwszego dyrektora muzeum (zm. 26 listopada 2017 r.). W ten sposób organizatorzy chcą podtrzymywać pamięć o księdzu założycielu oraz o Barbarze Sierżędze, wieloletniej pracownicy muzeum, której rocznica śmierci również przypada w listopadzie, a także o ludziach sztuki i kultury pochodzących z Rzeszowa i Podkarpacia lub związanych z tym rejonem oraz z Muzeum Diecezjalnym w Rzeszowie.

Pierwsze takie spotkanie odbyło się 25 listopada br. i rozpoczęło się Mszą św. w kościele pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie, podczas której odczytano nazwiska zmarłych artystów i artystek, fotografów, historyków sztuki, konserwatorów zabytków, muzealników, kuratorów, kolekcjonerów i popularyzatorów dziedzin artystycznych. W modlitwie wspomniano również zmarłych muzyków i pedagogów z Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie. Zebrani na modlitwie nauczyciele i uczniowie tej szkoły odpowiadali za oprawę muzyczną liturgii, a po jej zakończeniu wykonali koncert wypominkowy „Pamiętamy!”.

Następnie, w siedzibie muzeum, odbył się wernisaż twórczości znanej rzeszowskiej artystki Ireny Wojnickiej-Markielowskiej. Urodziła się ona w 1924 r. w Ostrowie. Studiowała na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskała w 1954 r. w pracowni profesora Jerzego Fedkowicza. Uprawiała rysunek oraz malarstwo sztalugowe i architektoniczne (w tym witraż i mozaikę). Brała udział w blisko stu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. W swojej twórczości często sięgała po tematykę religijną. Brała udział w wystawie Sztuki Sakralnej w Krakowie w 1961 r. oraz wielokrotnie w Biennale Sztuki Sakralnej w Gorzowie Wielkopolskim. Indywidualnie i w zespołach podejmowała również realizacje w kościołach: m.in. polichromie w Rejowcu, Błażowej, Futomie, Albigowej, Dąbrówkach, Łękach Górnych oraz w kościele garnizonowym w Rzeszowie, a także projekty witraży, m.in. do kościołów w Ropczycach, Boguchwale, Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie. Realizowała również liczne witraże i mozaiki w budynkach użyteczności publicznej, m.in. w rzeszowskim ratuszu. Była laureatką wielu nagród i wyróżnień w różnorakich konkursach. Została odznaczona Złotą Odznaką ZPAP, a w 1993 r. otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Rzeszowa. Zmarła 19 lutego 2015 r., w wieku 91 lat. Jej dzieła znajdują się w wielu kolekcjach muzealnych, galeryjnych oraz prywatnych.

Podczas wernisażu, który uroczyście otworzył bp Jan Wątroba, zaprezentowano dzieła z kilku dekad twórczości tej płodnej artystki, w tym kilka kartonów z projektami witraży do kościoła ojców Saletynów w Rzeszowie. Wydarzenie zaszczyciła swoją obecnością córka artystki, Katarzyna Markielowska-Kołodziej, która również wypożyczyła sporo obrazów na tę ekspozycję. Wpomnieniem o artystce podzielił się z zebranymi Jacek Nowak, wieloletni prezes Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Szczególnie wzruszającym momentem wernisażu był moment odtworzenia fragmentu ostatniego wywiadu z Ireną Wojnicą-Markielowską, jaki niedługo przed jej śmiercią przeprowadził Adam Głaczyński z Radia Rzeszów.

Wystawę można oglądać do 20 grudnia 2021 r. w budynku Kurii Diecezjalnej (ul. Zamkowa 4). Dostępna jest w godzinach otwarcia kurii, a w innym terminie po telefonicznym uzgodnieniu z ks. Pawłem Batorym, dyrektorem muzeum (tel. 509 528 779).

Serdecznie zapraszamy!

ks. Paweł Batory

Fot. Anna Szkulska

Udostępnij