Słuchanie i miłosierdzie – Dzień Dziadków i Osób Starszych w Rzeszowie

„Słuchanie ludzi starszych jest oznaką miłosierdzia” – powiedział bp Jan Wątroba w katedrze rzeszowskiej 24 lipca 2022 r. podczas Mszy św. z okazji Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych.

Pierwszą częścią rzeszowskich obchodów II Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych był wykład Rafała Czupryka, pełnomocnika Wojewody Podkarpackiego ds. Rodzin i Seniorów. Prelegent zwrócił uwagę m.in. na znaczenie więzi rodzinnych w pokonywaniu ograniczeń związanych ze starością. „Starość, jak wiemy, jest często połączona z chorobami, niedogodnościami ciała i ducha, także z wielkim cierpieniem. Głęboka więź rodzinna z pewnością pomaga przetrzymać okres cierpienia. Gesty życzliwości i poświęcenia najbliższych, mogą umocnić chorą osobę starszą i przekonać ją, że nadal jest ważna dla rodziny, jest rodzinie potrzebna, jest przez rodzinę chciana, bo jest w pełni kochana. (…) Kochającej rodziny nie zastąpi żadna instytucja, choćby najlepiej zorganizowana” – podkreślił pełnomocnik.

Rafał Czupryk mówił również o „genie rodzinnej miłości”, który jest obecny w wielu wspólnotach, niemniej nie brakuje rodzin zarażonych „społecznym wirusem śmierci”. „W społeczeństwie są i takie osoby starsze, które żyją w wielkim opuszczeniu, które są zaniedbane, porzucone przez swoich bliskich; których rodziny wykluczyły ze swojego grona. Ich bolesna samotność, a nawet cierpienie w samotności potwierdza, iż nie została im na starość zaaplikowana szczepionka miłości… Oziębłość bliskich jedynie potwierdza aktywność społecznego wirusa śmierci. Jakie to przykre, kiedy najbliższa rodzina staje się ogniskiem zapalnym owego wirusa” – powiedział prelegent.

Po wykładzie bp Jan Wątroba przewodniczył Mszy św. w intencji dziadków i osób starszych. W homilii Biskup Rzeszowski zachęcał do wytrwałej modlitwy. „Dzisiejsze słowo Boże zachęca nas, byśmy w modlitwie nigdy nie ustawali; byśmy się nie zrażali tym, że Pan Bóg może nie od razu odpowiada; i może nie w taki sposób, jaki oczekujemy; i może czasem w sposób absolutnie zaskakujący. Ważne, byśmy się nie zniechęcili i nie zmęczyli w postawie prośby wypowiadanej do Boga” – mówił hierarcha.

Temat modlitwy pojawił się również  w drugiej części homilii, kiedy bp Wątroba prezentował orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych pt. „Wydadzą owoc nawet i w starości”. „Ojciec Święty przypomina rzecz ważną, pewnie wiele razy ją sobie uświadamiamy, ale nigdy dosyć przypominania: To nieprawda, że starość jest okresem bezużytecznym, w którym należy usunąć się na bok. Starość jest również porą aktywności, w której należy przynosić owoce. Za psalmistą Ojciec Święty powtarza: Wydadzą owoc nawet i w starości. Jednym z tych owoców, tak bardzo właściwych dla osób starszych, jest modlitwa” – powiedział biskup.

Kaznodzieja, zachęcając do szacunku wobec starszych, mówił również o potrzebie cierpliwego słuchania. „Nieraz oznaką miłosierdzia jest słuchanie ludzi starszych. Słuchajmy ich, nawet jeśli ktoś opowiada tę samą historię już setny raz. To przypadłość związana z wiekiem, że często nie pamiętamy, czy już o czymś mówiliśmy, a młodym brakuje cierpliwości, żeby do końca wysłuchać. Słuchanie jest oznaką nie tylko kultury ale także miłosierdzia” – pokreślił bp Wątroba.

Po Mszy św. zespół Soul z Sanoka pod kierunkiem Moniki Brewczak zaprezentował koncert pt. „Kocham Polskę”.

Organizatorem rzeszowskich obchodów Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych był Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. Rodzin i Seniorów oraz Rada Ruchów, Stowarzyszeń i Fundacji Katolickich Diecezji Rzeszowskiej.

Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych ustanowił papież Franciszek na czwartą niedzielę lipca, w bliskości wspomnienia świętych Joachima i Anny, dziadków Jezusa. „Często zapomina się o dziadkach. Nie zapominajmy o bogactwie stania na straży korzeni. Dlatego postanowiłem ustanowić Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych” – powiedział papież Franciszek 31 stycznia 2021 r. (tn)

Na zdjęciu Rafał Czupryk podczas wykładu z okazji Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych w 2021 r.(fot. T. Nowak).

Udostępnij