Spotkanie liturgistów w Rzeszowie

„Trzecia edycja Mszału Rzymskiego w języku polskim. Tradycja, translacja, teologia, wyzwania”, to temat 56. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych, które w dniach 7-9 września odbywało się w Rzeszowie.

W ubiegłym roku minęło 50 lat od publikacji nowego Mszału Rzymskiego, mszału papieża Pawła VI. Ks. dr Sławomir Jeziorski, wykładowca liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie, współorganizator konferencji, podkreśla, że sympozjum „ma podsumować ten jubileusz, ale tematyka spotkań dotyczy również tłumaczenia nowego mszału na język polski. Podczas procesu tłumaczenia pojawiają się zagadnienia, które są odbierane jako znaki zapytania. Sympozjum zatem ma również służyć temu, aby zmierzyć się z tymi kwestiami, by trzecie wydanie Mszału Rzymskiego, które nie jest w Polsce jeszcze opublikowane, jak najszybciej ukończyć i przekazać ludowi bożemu do celebracji Eucharystii”.

W Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara wykładowcy liturgiki wysłuchali referatów związanych z tematyką konferencji. Między innymi w pierwszym dniu sympozjum, ks. dr hab. Dominik Ostrowski z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu zaprezentował wykład „Liturgiam authenticam custodire. Zasady tłumaczenia tekstów mszalnych”. Zaś ks. prof. dr hab. Jacek Nowak z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozwinął temat „Pierwsze wydania mszału w języku polskim”. Drugiego dnia uczestnicy wysłuchali referatu ks. dr. Andrzeja Meggera z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego „Missale Romanum Editio Typica Tertia 2008 – Mszał Pawła VI czy Jana Pawła II”, a także wykładu dr Beaty Drabik z Uniwersytetu Jagiellońskiego „Język przekładu tekstów liturgicznych w mszale”. Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło podjął temat „Imię biskupa w modlitwie eucharystycznej poszczególnych wersji Mszału Pawła VI”.

W drugim dniu konferencji odbyła się Msza św. w katedrze rzeszowskiej, której przewodniczył bp Jan Wątroba. W homilii zwrócił się do zebranych: „W sposób absolutnie wyjątkowy odpowiedzialność za piękno liturgii czują na sobie liturgiści, czyli teologowie, którzy poprzez studia, pracę, wysiłek intelektualny zgłębiali i nadal zgłębiają wiedzę, tak ważną do tego, by sprawowanie świętej liturgii było owocne i takie jakiego chciał sam Chrystus i jakiego pragnie Kościół”. Bp Wątroba mówił również, że liturgiści „troszczą się o piękno liturgii, a także o kult świętych, właściwe przeżywanie całego roku liturgicznego”. Biskup wyraził również radość z tego spotkania i podziękował organizatorom, że w tym roku na miejsce obrad i formacji wybrano Diecezję Rzeszowską.

W sympozjum uczestniczył również bp Piotr Greger, biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej, który jest przewodniczącym Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów i Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej działających przy Konferencji Episkopatu Polski.   

Podczas trwania sympozjum wybrano nowe władze sekcji liturgistów polskich. Przewodniczącym został ks. prof. dr hab. Daniel Brzeziński (UMK – Toruń), wiceprzewodniczącym – ks. prof. dr hab. Bogusław Migut (KUL – Lublin), a obowiązki sekretarza objął ks. dr Mariusz Szypa (PWT – Wrocław).

W dniach 7-9 września 2021 r. odbyło się w Rzeszowie (Instytut Teologiczno-Pastoralny) 56. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych. Uczestnicy podjęli refleksję nad tematem: „Trzecia edycja Mszału rzymskiego w języku polskim. Tradycja, translacja, teologia, wyzwania”. (jn)

Fot. liturgia.episkopat.pl

Udostępnij