Świąteczne spotkanie w szkole sióstr prezentek

18 stycznia 2022 r. w Szkole Podstawowej im św. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie odbyło się spotkanie Opłatkowe uczniów klas I-VI. W spotkaniu wzięli udział m. in. bp Jan Wątroba, Władysław Ortyl (Marszałek Województwa Podkarpackiego), Małgorzata Rauch (Podkarpacki Kurator Oświaty) oraz Matka Anna Telus (Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Prezentek).

Uczniowie klasy III odegrali jasełka pt. „Chrystus nadzieją człowieka” przy pięknym śpiewie chóru. Uroczystość była okazją do złożenia życzeń i okazania wdzięczności wobec naszych gości, a zwłaszcza marszałkowi Władysławowi Ortylowi za przekazanie budynku na Szkołę Podstawową Sióstr Prezentek. Dar ten był upamiętnieniem stulecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II.

Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem budynku szkoły przy ul. Lisa-Kuli 13, który od kilku lat służy najmłodszym wychowankom Sióstr Prezentek.

s. Olena Dremlyuga, wicedyrektor ZSO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie

Fot. Archiwum ZSO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie

Udostępnij