Święto Ofiarowania Pańskiego. Dzień życia konsekrowanego

„Nasza wdzięczność jest szczególna wobec osób konsekrowanych za ich czytelne świadectwo wiary i za to, że żyjąc wiarą na co dzień ukazują chrystusowy styl życia” – mówił biskup Jan Wątroba podczas Mszy św. w katedrze rzeszowskiej w święto Ofiarowania Pańskiego. W Eucharystii, z okazji swojego święta patronalnego, uczestniczyły osoby konsekrowane posługujące w diecezji rzeszowskiej.

Mszy św. w katedrze rzeszowskiej przewodniczył bp Jan Wątroba, który modlił się w intencji osób konsekrowanych, przeżywających w święto Ofiarowania Pańskiego (02.02.) swoje święto patronalne. Eucharystię koncelebrował ks. Stanisław Kamiński, wikariusz biskupi ds. zakonnych, a także 9 kapłanów.

Na początku Mszy św. ks. Stanisław Kamiński powitał zebranych i wprowadził w przeżywaną liturgię. Następnie odbył się obrzęd błogosławieństwa świec i procesja z dolnego kościoła do głównej części katedry rzeszowskiej

Homilię wygłosił bp Jan Wątroba, który w pierwszej części, odnosząc się do przeżywanego święta, nawiązał do postawy Matki Najświętszej i św. Józefa. „Maryja uczy nas, że wierność Bogu oznacza wypełnianie prawa Bożego. Ona wypełniła wszystko bez wyjątku. Choć sama nie potrzebowała oczyszczenia, pozostała jednak posłuszna prawu. Skromna, prosta, uboga kobieta, poddana Bogu. W postawie Maryi i Józefa można dostrzec piękną lekcję dla rodziców i wychowawców. Rodzice powinni przedstawiać, czyli zawierzać swoje dzieci Panu Bogu. To jest gest wdzięczności wobec Stwórcy, a także znak wielkiej pokory wobec niełatwej misji rodzicielskiej i wychowawczej. Pełny rozwój człowieka dokonuje się dzięki Bożej łasce, a rodzice powinni się czuć narzędziem Bożej łaski, dlatego powinni często błogosławić swoje dzieci, modlić się za nie i z nimi oraz wciąż na nowo zawierzać je Panu Bogu” – mówił bp Wątroba.

Biskup Rzeszowski odnosząc się do obchodzonego Dnia życia konsekrowanego powiedział: „Trzy elementy wspólnoty: słowo, wierność i otwarcie na Ducha Świętego stanowią istotę życia każdej osoby konsekrowanej. Rozważać słowo Boże, trwać wiernie na modlitwie i być otwartym na to, co Duch Święty chce nam powiedzieć, to wypełnić powołanie do życia konsekrowanego, a jednocześnie wyznać wiarę w Kościół Chrystusowy. Nasza wdzięczność jest szczególna wobec osób konsekrowanych za ich czytelne świadectwo wiary i za to, że żyjąc wiarą na co dzień ukazują chrystusowy styl życia. Towarzyszą nam przez swoją pełną zatroskania miłosierną obecność, ale także przez milczącą obecność przepełnioną modlitwą w intencjach Kościoła, świata, a także poszczególnych osób i wspólnot”.

Po homilii osoby konsekrowane zgromadzone w katedrze odnowiły swoje przyrzeczenia.

Na zakończenie liturgii s. Agata Jakieła CSFN, referentka diecezjalna ds. życia konsekrowanego, podziękowała bp. Janowi Wątrobie za przewodniczenie liturgii i modlitwę w intencji osób życia konsekrowanego.

W Eucharystii w rzeszowskiej katedrze uczestniczyło prawie 100 osób życia konsekrowanego, a pośród nich ojcowie i bracia zakonni, siostry zakonne, wdowy i dziewice konsekrowane oraz członkowie instytutów świeckich. (jn)

Fot. Archiwum

Udostępnij