Szedł za Chrystusem cicho i bez rozgłosu. Wspomnienie o śp. ks. Andrzeju Garbarzu (1953-2022)

12 grudnia 2022 r. zmarł ks. dr hab. Andrzej Garbarz, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, były wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, dyrektor Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie oraz wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego. Poniżej prezentujemy wspomnienie o ks. Garbarzu autorstwa ks. dr. Wiesława Matyskiewicza.

Szedł za Chrystusem cicho i bez rozgłosu

W niedzielne popołudnie, kiedy ks. Andrzej Garbarz, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego poszukiwał wśród kolegów książek do pracy naukowej jednego ze studentów, nikt nie spodziewał się, że następnego dnia –  12 grudnia 2022 r. rankiem odejdzie do Domu Ojca.

 Śmierć księdza prałata Andrzeja była wielkim zaskoczeniem dla jego  rodzeństwa, rodziny, dla przyjaciół i kolegów, a szczególnie dla środowiska uniwersyteckiego i medycznego.

Msza św. pogrzebowa została odprawiona pod przewodnictwem bp. Jana Wątroby i przy obecności ponad 100 kapłanów w dniu 14 grudnia 2022 r. w Jaśle w kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Ksiądz Garbarz spoczął na cmentarzu komunalnym w Jaśle przy ul. Mickiewicza.

Ksiądz prałat dr hab. Andrzej Garbarz urodził się 31 sierpnia 1953 r. w Jaśle jako syn Jana i Katarzyny Pec. Po maturze  w 1972 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie ukończył studia filozoficzno-teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze przemyskiej z rąk biskupa Ignacego Tokarczuka 4 czerwca 1978 r.

Pracował jako wikariusz w parafiach: Kańczuga (1978-81), św. Judy Tadeusza w Rzeszowie (1981-84) oraz w parafii katedralnej w Przemyślu (1984-85). Stąd został posłany  na studia specjalistyczne z teologii moralnej na ATK w Warszawie (1985-88). Kolejno pracował: jako wikariusz i współpracownik domu rekolekcyjnego w Jarosławiu (1988-89), katecheta w Przemyślu (1989-90), dyrektor administracyjny WSD w Przemyślu (1990-92), wykładowca teologii moralnej w WSD w Przemyślu (1992-93), wicerektor WSD w Rzeszowie (1993-98), dyrektor Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie (1998-2009).

Ksiądz Andrzej Garbarz w 1993 r. uzyskał stopień doktora teologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Teologiczno-moralny wymiar pracy ludzkiej w świetle encykliki Jana Pawła II Laborem exercens”. Natomiast w roku 2008 stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Opolskim. Był długoletnim wykładowcą Uniwersytetu Rzeszowskiego i innych uczelni Rzeszowa oraz współpracował z UKSW w Warszawie i PWSZ w Sanoku. Na Uniwersytecie Rzeszowskim kierował Katedrą Nauk o Rodzinie. Jest autorem licznych publikacji naukowych i promotorem prac dyplomowych licencjackich, magisterskich i doktorskich. Wśród publikacji można wymienić: „Zagadnienia życia i zdrowia oraz ich ochrona”, Rzeszów 2008; „Wokół rodziny. Wychowanie – Kultura – Społeczeństwo”, (red. nauk. ks. A Garbarz, G. Grzybek), Rzeszów 2011; „Świadectwo mocy miłości. 20-lecie Caritas Diecezji Rzeszowskiej”, Rzeszów 2012; „Nadzieje chwały. Refleksje eschatologiczne”, Rzeszów 2019; „Troski dobrego pasterza. 25-lecie działalności Caritas w Jaśle 1996-2021”, Jasło 2022. Był recenzentem wielu publikacji książkowych oraz recenzentem przewodów doktorskich. Bardzo znaczny jest jego dorobek jako członka Redakcji „Resovia Sacra”  i współpracownika czasopism naukowych: „Przegląd medyczny UR); „Ruch Biblijny i Liturgiczny” (Kraków) i „Teologia i moralność” (Poznań).

Ponadto śp. ks. Andrzej Garbarz pełnił wiele istotnych funkcji społecznych: był m.in. członkiem Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie; asystentem kościelnym Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich – Oddział w Rzeszowie i Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich – Oddział w Rzeszowie, członkiem Stowarzyszenia Katolickich Etyków Społecznych Vereinigung für Katholische Sozialwthik i Mitteleuropa. Pełnił funkcję kierownika Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

Współpracował z Caritas Diecezji Rzeszowskiej, był zaangażowany w organizację i przebieg turnusów w Ośrodku Caritas w Myczkowcach a także w organizację uniwersyteckiego koła Caritas. Był członkiem Zarządu Rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Jana Pawła II „Lumen et Spes”. Był związany z Rzeszowską Pieszą Pielgrzymką na Jasną Górę, wielokrotnie biorąc w niej udział i publikując na jej temat.

Jako jaślanin cenił sobie obecność sióstr wizytek w swoim rodzinnym mieście. Chętnie je odwiedzał i interesował się życiem sióstr w Jaśle „na Górce”.

Za  gorliwą posługę kościelną i społeczną został odznaczony przez władze kościelne w 1993 r. godnością Expositorium Canonicale, a w roku 1995 otrzymał przywilej noszenia rokiety i mantoletu, był kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej w Rzeszowie.

Ksiądz Andrzej Garbarz dał się poznać jako gorliwy kapłan, żyjący życiem Kościoła. Był otwarty na potrzeby bliźnich i  zawsze gotowy pomóc, zarówno studentom, jak też każdemu człowiekowi w potrzebie. Gotowość niesienia pomocy wyniósł z domu rodzinnego. Czynił to cicho i bez rozgłosu.

Ziemskie życie ks. Andrzeja dopełniło się w czasie adwentowym. 

 ks. Wiesław Matyskiewicz

Artykuł z „Niedzieli rzeszowskiej” z 22 stycznia 2023 r.

Zdjęcie: ks. Janusz Sądel

Udostępnij