Sześć parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa

W diecezji rzeszowskiej jest sześć parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. To stosunkowo nowe parafie. Za wyjątkiem parafii w Kamieniu, która powstała w 1907 r., parafie zostały utworzone w ostatnich 50 latach. Szczególne miejsce zajmuje parafia w Rzeszowie, której kościół jest jednocześnie katedrą diecezji rzeszowskiej.

Najstarsza parafia w Kamieniu została erygowana w 1907 r. Wcześniej Kamień należał do parafii w Jeżowem i Górnie. Kościół został konsekrowany przed utworzeniem parafii, w 1901 r., przez bp. Józefa Fischera.

Parafia w Jaśle została erygowana w 1975 r. – została wydzielona z parafii farnej w Jaśle. Jest to parafia Dwóch Serc – Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. W pierwszym okresie istnienia parafii wierni korzystali z kościoła klasztornego sióstr wizytek. W 2002 r. wybudowano nowy kościół, który w tym samym roku poświęcił bp Edward Białogłowski.

Parafia w Rzeszowie została erygowana w 1975 r. Została wydzielona z parafii w Słocinie. Kościół wybudowano w 1982 r. Świątynię konsekrował Jan Paweł II w 1991 r. W 1992 r. kościół stał się katedrą nowo utworzonej diecezji rzeszowskiej.

Parafia w Foluszu została erygowana w 1997 r. Przez długie lata Folusz należał do parafii w Cieklinie. W 1982 r. wybudowano tutaj kościół dojazdowy pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie w 1996 r. powstał rektorat, a rok później parafia.

Parafia w Kosowach została erygowana w 1983 r. Terytorium parafii należało wcześniej do parafii w Trzęsówce, Niwiskach i Ostrowach Tuszowskich. W 1988 r. wybudowano nowy kościół. Świątynię konsekrował w 2008 r. bp Kazimierz Górny.

Parafia w Pagorzynie została erygowana w 1995 r. Wcześniej tereny wsi Pagorzyny należały do parafii w Lipinkach. W 1997 r. wybudowano nową świątynię. Kościół konsekrował bp Kazimierz Górny w 2000 r.

Zdjęcia: Tomasz Nowak

Udostępnij