Sześciu nowych księży diecezji rzeszowskiej

„Obrzęd święcenia kapłana to niejako przyzwolenie Boga na dokonanie interwencji w duszy drugiego człowieka, niedostępnym sanktuarium, gdzie mieszka tylko On sam. Dlatego kapłan to zjednoczony w Chrystusie pośrednik między Bogiem, a ludźmi. Nie o sobie ma on myśleć i nie siebie kochać” – mówił biskup Jan Wątroba podczas Mszy św. z udzieleniem święceń prezbiteratu. 27 maja 2023 r. w kościele katedralnym sześciu diakonów diecezji rzeszowskiej przyjęło sakrament kapłaństwa.

Do grona neoprezbiterów diecezji rzeszowskiej należą: ks. Mikołaj Czurczak z parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu, ks. Sebastian Drzał z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łukawcu, ks. Damian Knapik z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pagorzynie, ks. Michał Mycek z parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sędziszowie Małopolskim, ks. Jakub Ochoński z parafii pw. Św. Michała Archanioła w Rzeszowie, ks. Rafał Szpunar z parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Jasionce.

Mszy św. przewodniczył i święceń udzielił biskup Jan Wątroba. Eucharystię koncelebrowało około 70 księży, m.in: przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie oraz proboszczowie i wikariusze z parafii rodzinnych neoprezbiterów. W Eucharystii uczestniczył arcybiskup Edward Nowak, biskup Kazimierz Górny i biskup Edward Białogłowski.

W homilii bp Jan Wątroba na początku nawiązał do gestu włożenia rąk biskupa na głowy diakonów. „Ten starożytny, pełen prostoty gest, ma moc trwania aż po wieczność. Kapłaństwa bowiem nie da się zmazać, choć można je odrzucić, zniekształcić, zagłuszyć, sprofanować, a nawet zdradzić” – powiedział kaznodzieja.

„Obrzęd święcenia kapłana to niejako przyzwolenie Boga na dokonanie interwencji w duszy drugiego człowieka, niedostępnym sanktuarium, gdzie mieszka tylko On sam. Dlatego kapłan to zjednoczony w Chrystusie pośrednik między Bogiem, a ludźmi. Nie o sobie ma on myśleć i nie siebie kochać” – powiedział Biskup Rzeszowski.

Zwracając się bezpośrednio do kandydatów do święceń bp Wątroba mówił: „Drodzy synowie, za chwilę staniecie się kapłanami Chrystusa i Kościoła, będziecie nieść w sercu zatroskanie o zbawienie ludzi już wierzących, których trzeba podtrzymywać słowem Ewangelii i łaską sakramentów, ale też zatroskanie o tych, których nie ma w Kościele, których do wiary trzeba doprowadzić. Bóg postanowił zbawić ludzi na sposób ludzki, widzialny, prosty i dostępny, dlatego powołuje ludzi i czyni ich współpracownikami zbawienia. Za chwilę Duch Święty wszczepi was w szczególny sposób w święte kapłaństwo Chrystusowe da wam moc słowa, abyście głosili Ewangelię i otwierali serca na jego natchnienia”.

Nawiązując do zbliżającej się uroczystości Zesłania Ducha Świętego Biskup Rzeszowski mówił: „Bez modlitewnego oczekiwania nie przychodzi Duch Święty, nie ma uwielbienia Boga, nie głosi się Jego chwały. Dlatego trzeba, by kapłan modlił się sam i we wspólnocie, by się modlił słowem, myślą, pragnieniami, całym sobą, nieustannie, tak, by stał się górą modlitwy potężnym głosem wołającym do Boga w imieniu ludzi. Tylko wtedy jego słowa, wypowiadane do ludzi w imieniu Boga nie będą proste ani szkodliwe”.

W ostatniej części homilii bp Wątroba zwrócił się bezpośrednio do kandydatów do święceń: „Zostaniecie posłani do niesienia łaski Bożej, nie swojej, dlatego potrzebna jest szczera cierpliwość, wyrozumiałość, prosta życzliwość w konfesjonałach, na katechezie, w kancelarii. Trzeba się jej stale uczyć od Jezusa, a więc na modlitwie. Znakami szczególnymi waszej posługi niech będzie posłuszeństwo wiary, jedność i wierność w pełnieniu woli Bożej oraz doskonała czystość na znak całkowitego zawierzenia Bogu i oddania Mu serca i ciała. Szczególnie w czasach dzisiejszego zamętu, posłuszeństwo i czystość są nam bardzo potrzebne. Stają się one czytelnym znakiem konsekwencji i światłem pośród ciemności. Zatem idźcie z ufnością głosić Ewangelię, nieść światło wiary i ogrzewać miłością Pana. To zadanie nie jest łatwe – czasem bywa niebezpieczne. Pan Jezus mówił: Posyłam was jak owce między wilki. W tej walce ze współczesnymi wilkami niech wam przewodzi i pomaga patron waszego roku – św. Michał Archanioł”.

Po homilii odbył się obrzędy święceń: przyrzeczenie czci i posłuszeństwa Biskupowi Ordynariuszowi, Litania do Wszystkich Świętych podczas której kandydaci leżeli krzyżem, nałożenie rąk, modlitwa święceń oraz namaszczenie rąk krzyżmem i wręczenie chleba i wina. Podczas Liturgii Eucharystycznej nowo wyświęceni po raz pierwszy wyciągnęli dłonie nad chlebem i winem wypowiadając słowa konsekracji.

Na zakończenie Mszy św. ks. Mikołaj Czurczak , podziękował w imieniu nowo wyświęconych wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania ich do kapłaństwa.

Słowa wdzięczności, m.in. przełożonym Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie i rodzicom neoprezbiterów wypowiedział bp Jan Wątroba.

W drodze do zakrystii neoprezbiterzy zatrzymali się przy figurze Matki Bożej Fatimskiej zawierzając swoje kapłaństwo Matce Bożej.

W niedzielę, 28 maja, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, neoprezbiterzy będą sprawować w swoich rodzinnych parafiach uroczyste Msze św. prymicyjne, a w najbliższych tygodniach otrzymają skierowania do parafii. (jn)

Fot. Piotr Szorc – Radio VIA

Udostępnij