Uroczystości ku czci św. J. S. Pelczara w katedrze rzeszowskiej

19 stycznia 2023 r. w katedrze rzeszowskiej została odprawiona Msza św. z okazji uroczystości św. Józefa Sebastiana Pelczara, głównego patrona diecezji rzeszowskiej. „Dzisiaj zapewne cieszy się w niebie serce bp. Józefa Sebastiana, że na jego terytorium są ci, którzy go naśladują w niesieniu pomocy” – mówił ks. Stanisław Słowik w homilii.

Mszy św. przewodniczył bp Kazimierz Górny. Razem z nim modlili się m.in. księża z Kapituły Katedralnej w Rzeszowie (św. J. S. Pelczar jest patronem Kapituły). Wśród osób konsekrowanych zgromadzonych w katedrze były siostry ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, które założył biskup z Korczyny.

We wprowadzeniu ks. Krzysztof Gołąbek, proboszcz parafii katedralnej, mówił o wspólnocie Kościoła rzeszowskiego. „Naszą modlitwą ogarniamy lokalny Kościół, któremu na imię diecezja rzeszowska. Tworzymy tę wspólnotę na czele z bp. Janem, bp. Kazimierzem, bp. Edwardem, kapłanami, siostrami zakonnymi, osobami życia konsekrowanego i wiernymi świeckimi – razem, na tej podkarpackiej ziemi, tworzymy Kościół Chrystusowy” – powiedział duchowny.

Z kolei bp Kazimierz Górny nawiązał we wstępie do 669. rocznicy lokacji Rzeszowa i rocznicowych obchodów, które co roku mają miejsce 19 stycznia. Hierarcha prosił o modlitwę za miasto Rzeszów w związku z rozpoczęciem miejskiego programu in vitro. „Módlmy się za Rzeszów, aby pozostał wierny Bogu i dziejom naszej ojczyzny” – zachęcał bp Górny.

Homilię wygłosił ks. Stanisław Słowik, emerytowany dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Kaznodzieja wiele miejsca poświęcił biografii bp. Józefa Sebastiana Pelczara. Wplatając w słowa homilii wezwania Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa ks. Słowik mówił m.in. o patriotyzmie bp. Pelczara. „Biskup Pelczar był prawdziwym patriotą, kapłanem Polakiem, i takich kapłanów pragnął mieć w swojej przemyskiej diecezji. Niemal całe jego życie kapłańskie przypadło na lata niewoli politycznej naszego narodu. Tę matkę, ojczyznę, uciemiężoną i rozdartą między trzech zaborców kochał całą duszą i tę miłość do Polski chciał przelać rodakom. W 1919 r. w orędziu do duchowieństwa napisał słowa aktualne także dzisiaj: Wszyscy duchowni i świeccy starać się o to powinni, aby Polska nie tylko była niepodległa, zjednoczona i silna, ale także Bogu miła, czyli katolicka i święta. Prócz miłości Pana Boga i dusz polecam wam nader gorąco miłość dwu Matek duchowych: Kościoła i Ojczyzny. Bądźmy gotowi do ofiar z naszych modlitw, z naszej pracy i z naszego grosza, by zapewnić Ojczyźnie lepszą przyszłość. Troszczmy się o duchowe odrodzenia Narodu, bo na cóż by się przydało ogłoszenie niepodległości Rzeczypospolitej, gdyby jej duszę toczyła gangrena wad, które by wkrótce sprowadziły nowe klęski” – powiedział ks. Słowik.

Kaznodzieja mówił również o działaniach bp. Pelczara na rzecz m.in. ubogich, chorych, bezrobotnych, bezdomnych i emigrantów. „Biskup nie tylko im współczuł ale osobiście pomagał i organizował pomoc – miał wyobraźnię miłosierdzia. Szukał i znajdował pomocnice i pomocników, pomnażał serca i dłonie. Dzisiaj zapewne cieszy się w niebie serce bp. Józefa Sebastiana, że na jego terytorium są ci, którzy go naśladują w niesieniu pomocy” – powiedział ks. Słowik nawiązując do pomocy, jakiej mieszkańcy Podkarpacia udzielili i udzielają uchodźcom z pogrążonej wojną Ukrainy.

Ostatnią część homilii ks. Słowik poświecił Kapitule Katedralnej przypominając zmarłych prepozytów kapituły: ks. Stanisława Macaks. Jana Delektę, a także zmarłego 12 grudnia 2022 r. ks. Andrzeja Garbarza, członka Kapituły Katedralnej.

Do działalności Kapituły Katedralnej nawiązał również bp Kazimierz Górny w słowach przed błogosławieństwem. Hierarcha prosił także o modlitwę za ojczyznę. „Teraz, gdy przeżywamy bardzo trudny czas, módlmy się, abyśmy dochowali wierności Chrystusowi Panu, Ewangelii i dziejom naszym. Proszę, abyśmy codziennie się modlili za Polskę, za Polaków, abyśmy tworzyli jedność” – podkreślił biskup.

 Św. Józef Sebastian Pelczar urodził się 17 stycznia 1842 r. w Korczynie. Uczył się m.in. w gimnazjum w Rzeszowie. W 1864 r. przyjął święcenia kapłańskie w Przemyślu. Po studiach w Kolegium Rzymskim i Instytucie św. Apolinarego był wykładowcą teologii pastoralnej i prawa kanonicznego w seminarium przemyskim. Od 1877 r., przez ponad 20 lat, mieszkał w Krakowie. Był wykładowcą, dziekanem Wydziału Teologicznego i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1894 r. założył Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. W 1899 r. został biskupem pomocniczym, a rok później ordynariuszem diecezji przemyskiej. Zmarł 28 marca 1924 r. w Przemyślu. Został beatyfikowany w 1991 r. w Rzeszowie, a kanonizowany w 2003 r. w Rzymie. (tn)

Zdjęcia: Joanna Prasoł

Udostępnij