10. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w Rzeszowie

1 października 2021 r. minie dziesięć lat od koronacji obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w kościele św. Krzyża w Rzeszowie, który jest jednocześnie Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej.

Bezpośrednie, materialne przygotowania do uroczystości, rozpoczęły się późnym wieczorem poprzedzającym koronację. Na środku ul. 3 Maja, obok kościoła, stanęła szeroka na 12 metrów scena, która szybko, dzięki zaangażowaniu parafian, zamieniła się w polowy ołtarz. Jego główną ozdobą, tak jak w popijarskim kościele, był wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego. Elementem nawiązującym do koronacji był trzymetrowy szkaplerz umieszczony nad krzyżem. W dniu koronacji, wczesnym rankiem, rozłożono 1600 krzeseł, które wypełniły przestrzeń od kościoła, niemalże po ul. ks. Feliksa Dymnickiego.

Uroczystości rozpoczęły się kwadrans przed godz. 10.00 od przeniesienia obrazu z kościoła na specjalnie przygotowany tron obok ołtarza. Przed wizerunkiem Królowej Szkaplerza zgromadzeni wierni, głównie członkowie Róż Różańcowych, odmawiali Różaniec, wypełniając hasło znajdujące się nad ołtarzem: „Szkaplerz noś, na różańcu proś”. Rozważania tajemnic radosnych uwzględniały fragmenty z życia świętych związanych z kościołem Świętego Krzyża i obecnym I Liceum Ogólnokształcącym: bł. Stanisława Papczyńskiego, św. Józefa Sebastiana Pelczara, bł. Jana Balickiego i bł. Romana Sitko. W czasie modlitwy ulica powoli wypełniła się około czteroma tysiącami wiernych z Rzeszowa i okolic. Nie zabrakło także pielgrzymów z dalszych miejscowości, m.in. Bractwa Szkaplerznego z Przemyśla czy przedstawicieli rzemieślników z Tarnobrzega. Z tłumu osób wyróżniały się kolorowe stroje członków Bractwa św. Huberta, Rycerstwa św. Michała Archanioła, Bractwa św. Józefa oraz liczne poczty sztandarowe.

Mszy św. przewodniczył biskup rzeszowski Kazimierz Górny. Współcelebransami byli: biskup zamojsko-lubaczowski Wacław Depo, emerytowany biskup pomocniczy tarnowski Władysław Bobowski, biskup pomocniczy rzeszowski Edward Białogłowski oraz 107 kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Oprócz księży sprawujących Mszę św., w uroczystości wzięło udział 32 kapłanów – m.in. przedstawiciele Kapituły Katedralnej i Kapituł Kolegiackich w Bieczu, Strzyżowie i Kolbuszowej.

Obrzęd koronacji rozpoczął się po homilii, w której bp Wacław Depo zaprosił słuchaczy do „szkoły Maryi”, określając Matkę Bożą jako „najbieglejszą nauczycielkę, wychowującą ludzi do prawdy i wierności sumieniu oraz do ofiary własnego życia dla Boga i Ojczyzny”.

Po modlitwie błogosławieństwa bp Kazimierz Górny, wspólnie z obecnymi na uroczystości biskupami, w ciszy nałożył korony na głowę Jezusa i Maryi. Fanfary w wykonaniu Orkiestry Dętej z Krasnego, pieśń „Królowej szkaplerza śpiewajmy” wykonana przez zgromadzonych razem z połączonymi chórami z parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie i parafii pw. św. Wojciecha w Trzebownisku oraz kwiaty i oklaski, wyraziły radość z powodu koronacji. Modlitwa wiernych uwzględniała specyfikę miejsca. W nawiązaniu do działalności pijarów, którzy przez prawie 150 lat byli gospodarzami obecnego kościoła Świętego Krzyża i prowadzili tutaj szkołę, zanoszono błagania, aby „zawołanie zakonu pijarów «Pobożność i nauka», znajdowało odzwierciedlenie we współczesnych formach wychowania”.

Liturgię eucharystyczną rozpoczęła precesja z darami, wśród których dominowały przedmioty liturgiczne: Mszał, ornaty, alby, świece, obrusy. Dary te, ufundowane przez stowarzyszenia, ruchy, instytucje i osoby prywatne związane z parafią, zostały przeznaczone na cele misyjne. Ponadto członkowie Bractwa Szkaplerznego z Zaczernia przekazali maryjną świecę czuwania, a rzemieślnicy okolicznościowe torty i chleb.

Obrzędy Komunii św. zakończyło wspólne „Magnificat”, po którym ks. Władysław Jagustyn, proboszcz parafii Świętego Krzyża, uklęknął przed ukoronowanym obrazem, wypowiadając słowa zawierzenia Matce Bożej różnych stanów i grup społecznych. Z kolei przed błogosławieństwem, w imieniu szerokiej grupy osób w różny sposób związanych z kościołem Świętego Krzyża, głos zabrał Ryszard Kisiel, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego. Były to słowa dziękczynienia Panu Bogu za dzieło odkupienia, w które wpisuje się koronacja obrazu z Rzeszowa. Zwracając uwagę na wspólną, ponad 350-letnią historię szkoły i kościoła, podkreślił potrzebę jednakowej troski o rozwój intelektualny i duchowy młodzieży.

Wielu wiernych, po zakończonej Mszy św., pozostało na placu przed kościołem, aby o godz. 15 uczestniczyć w nabożeństwie do Bożego miłosierdzia. Po nim odbył się obrzęd nałożenia szkaplerza, który przyjęło 130 osób. O godz. 20, przed obrazem umieszczonym już w bocznym ołtarzu świątyni, modliła się młodzież pod przewodnictwem uczniów z Gimnazjum nr 2 w Rzeszowie. Dzień zakończył Apel Jasnogórski. Słowa: „Jestem, pamiętam, czuwam”, wyśpiewywane przed obliczem Królowej Szkaplerza, przyozdobionym koroną, zabrzmiały z nową mocą i gorliwością. (tn)

Zdjęcie: Tomasz Nowak

Udostępnij