14 września rekrutacja do studium organistowskiego

Diecezjalne Studium Organistowskie w Rzeszowie zaprasza wszystkich chętnych do podjęcia nauki w roku szkolnym 2024/2025

Celem Diecezjalnego Studium Organistowskiego jest przygotowanie kandydatów do posługi organisty, dokształcanie muzyczne i liturgiczne orga­nistów i animatorów muzycznych pełniących posługę w kościołach na terenie diecezji.

Wymagane dokumenty:

– podanie

– życiorys

– kopia świadectwa szkolnego (ostatnia ukończona klasa)

– kopia świadectwa ze szkoły muzycznej

– opinia proboszcza z miejsca zamieszkania

– 4 zdjęcia (format legitymacyjny).

Nauka w studium trwa cztery lata. Dla tych, którzy nie mają podstaw gry na instrumencie (fortepian) jest przewidziany rok wstępny. Zajęcia odbywają się w soboty według ustalonego harmonogramu. Kandydat powinien mieć ukończony 15 rok życia.

Nowością jest prowadzony w ramach studium dwuletni kurs kantora, dyrygenta i animatora muzycznego.

Przyjęcie odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się 14 września 2024 r., o godz. 9.00 w budynku Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie, ul. Witolda 11a.

Dokumenty należy składać do 14 września 2024 r. w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów – drogą pocztową. Formularze rekrutacyjne znajdują się na stronie studium. www.dsorzeszow.pl/rekrutacja

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu od poniedziałku do piątku
w godz. od 9.00-13.00. Tel. (17) 871-24-03 lub na stronie internetowej studium.

Udostępnij