Konferencja „Rodzina w centrum uwagi” – Wychowawcze inspiracje

Szanowni Państwo

Zachowując ciągłość inicjatyw podejmowanych na rzecz Rodziny, wychowania, kształtowania społecznych postaw wśród dzieci i młodzieży, zapraszamy Państwa na kolejną konferencję naukowo-warsztatową pt. Rodzina w centrum uwagi – cz. VI – Wychowawcze inspiracje. Inicjatywa odbędzie się w tradycyjnej formule – miejscem spotkania będzie Sala Kolumnowa im. Ojców Niepodległości w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie (2 grudnia 2022, godzina 9.00).

Tym razem chcemy zwrócić naszą uwagę na stałą, zawsze aktualną i niezbędną potrzebę wspierania dzieci i młodzieży w drodze ku dorosłości. Wspieranie, czyli wychowawcze towarzyszenie. Tylko jak to praktykować? Spotkanie odbędzie się w podwójnej formule: strefa merytoryczna, to krótkie, tematyczne wystąpienia; strefa inspiracji, to rekomendacja konkretnych form wsparcia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wszyscy jesteśmy przekonani, że dobro Dziecka jest dobrem naszych Rodzin, dlatego warto to dobro pomnażać i uskuteczniać poprzez praktyczne rozwiązania i wzajemną pomoc.

Adresatami konferencji są rodzice, nauczyciele, katecheci, wychowawcy, pedagodzy i psychologowie, członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz dzieci i młodzieży, wychowania i promocji dobrych praktyk. Przedsięwzięcie wpisuje się w cykl inicjatyw o randze ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej.

Zapraszają Organizatorzy

Udostępnij