Kurs dla fotografów i kamerzystów liturgicznych

Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie przyjmuje zapisy wszystkich osób chętnych na kurs dla fotografów i kamerzystów liturgicznych, który odbędzie się od 27 do 30 września 2022 r. w sali D2.2. Rozpoczęcie we wtorek 27 września 2022 r. o godzinie 16.00.

Wymaganie dokumenty:

  • podanie;
  • opinia księdza proboszcza;
  • 1 zdjęcie;
  • dowód wpłaty;
  • w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Opłaty:

Opłata za kurs wynosi 200 złotych. Opłatę należy wpłacić na konto:

Diecezja Rzeszowska
ul. Zamkowa 4
35-032 Rzeszów
56 1020 4391 0000 6202 0078 3092
z dopiskiem: „ofiara na cele duszpasterstwa liturgicznego”

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie, tel. 17/ 871-24-03 lub mailowo: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl

Udostępnij