Niedziela „Ad Gentes” – pomóż misjonarzom!

W II Niedzielę Wielkiego Postu, 28 lutego 2021 r., obchodzić będziemy Niedzielę „Ad Gentes” (ad gentes – łac. do narodów). Jest to dzień duchowego i materialnego wsparcia dla polskich misjonarzy. Z tej racji w parafiach diecezji rzeszowskiej zostanie zorganizowana zbiórka do puszek na cele misyjne.

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” jest odpowiedzią na apel papieża Benedykta XVI, który przemawiając do polskich biskupów składających wizytę „ad limina Apostolorum”, zwrócił uwagę na potrzebę i oczekiwanie ze strony Kościoła powszechnego dotyczące nie tylko podejmowania posługi misyjnej ale także troski o duchowe i materialne zaplecze dla swoich misjonarzy. Uwzględniając apel papieża, Konferencja Episkopatu Polski podjęła decyzję o powołaniu Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. To fundacja kościelna, która ma na celu organizowanie i udzielanie pomocy polskim misjonarzom w przygotowaniu do wyjazdu na misje i w pracy ewangelizacyjnej.

Udostępnij